22 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Folket besegrade överheten

Nej-sidans seger i EMU-valet var folkets seger över överheten. En överhet som litade på Göran Perssons, Alf Svenssons och Lars Lejonborgs auktoritet mer än på hållbarheten i sakliga argument.De påstod ju – mot bättre vetande – att EMU-medlemskap skulle öka trygghet och tillväxt,  trots att arbetslösheten är högre i EMU-länderna och tillväxten är lägre där än i Sverige. Majoriteten av det svenska folket trodde mycket riktigt inte på denna vrångbild.Sedan påstod man att man ökar inflytandet om man släpper ifrån sig penningpolitiken till ECB i Frankfurt. Det svenska folket gick inte på det heller.Och sedan påstod EMU-överheten att ett EMU-inträde skulle vara bra för ”freden”. Vad detta har med freden och göra var lite svårt att förstå. Men det låter ju fint. Sanningen är att demokratier aldrig gått i krig mot varanandra, så vi behöver varken EU eller EMU för freden. Nej, det svenska folket gick inte på det heller. Folket lät sig inte luras av några av de ihåliga argumenten.

Fler artiklar från Debatt