17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristna agerar mot Israel under falsk flagg

Jag är tacksam för Bo Forsbergs svar (Nya Dagen 9/9), samtidigt som jag konstaterar att det lämnar flera frågor obesvarade. Det är glädjande att Diakonia har engagerat sig för handelshinder mot åtminstone en verklig diktatur, Burma. Det finns en lång rad andra diktaturer och länder som ständigt kränker mänskliga rättigheter. Israel, Mellanösterns enda demokrati, är inte en av dem.Min fråga var om Bo Forsberg förde hela Diakonias och dess medlemmars talan när han tillsammans med ärkebiskopen och andra undertecknade uppropet i DN den 18/1 om ”bojkott av israeliska varor från ockuperade områden”. På den frågan får jag inget svar. Efter mer än 1000 år av illgärningar mot judar från europeiska kristna, 65 år efter kristallnatten, uppmanar alltså åter europeiska kristna till bojkott mot judar, något som väl ingen skulle ha kunnat tro för några år sedan. När det gäller ockupationen som huvudorsak till konflikten ber jag att få hänvisa till mitt inlägg den 3/9.Frågan gäller nu inte främst Diakonia, utan de sammanhang inom kristenheten där aktiviteter med udden riktad mot Israel bedrivs inom ramen för studieförbund, hjälporgan och ekumeniska organ. Vare sig det bedrivs med insamlade kollektmedel eller skattebetalares pengar genom Sida finns det skäl att starkt ifrågasätta om dessa medel verkligen går dit de borde. Det är en demokratisk rättighet att ta ställning för en part i en konflikt. Men det vore ärligare om man gjorde det öppet och inte förtäckt, genom organ som nominellt är helt opolitiska, hävdande att man helt handlar i fredens tjänst. Jag ifrågasätter också starkt om huvudmännen, medlemmarna i de olika församlingarna, är tillräckligt medvetna om eller positiva till vad som sker i deras namn. Jag känner många sådana medlemmar.Det har varit fråga om aktioner som följer ett mönster. Exempelvis arrangerades för två år sedan en ”bönebudkavle för fred” av Sveriges Kristna Råd, där palestinska barns böner medskickades som handlade om beskydd mot israeliska bomber och israeliska vägspärrar – inga alls med böner om beskydd mot självmordsbombare som spränger judiska barn i luften. Nu är det alltså ”följeslagare” (Nya Dagen 9/9) som med Sida-miljoner skickas till Mellanöstern för att skydda civila mot övergrepp – företrädesvis påstådda israeliska sådana. Om man agerade följeslagare även för israeliska civila och följde judiska barn till skolan, om man gjorde något för att förhindra att terrorister och deras bomber smugglas in i Israel i palestinska ambulanser; om man uppmärksammade de bombfabriker som med myndigheternas goda minne fungerar i FN-administrerade flyktingläger eller beskyddade de påstådda kollaboratörer som lynchas offentligt på de palestinska områdena – då skulle orden om fredssträvanden och ”båda folkens bästa” som målsättning betyda något och inte klinga så ihåligt och falskt.Det är inte underligt att Israel reagerar mot detta hyckleri. För kristna rörelser som vill vara brobyggare mellan folk i konflikt är det givetvis en förutsättning att man vinner båda sidors förtroende. När man tillsynes medvetet raserar ett sådant förtroende blir frågan vad det egentliga syftet är.

Fler artiklar från Debatt

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar