18 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Laglösheten breder ut sig

Under många år har Sverige klarat sig undan mycket elände som många andra länder tyvärr drabbats av. Men nu är frågan vart vi egentligen är på väg. Att laglösheten utbreds mer och mer, och att långt ifrån alla människor vägrar att böja sig under den överhet som Herren har insatt, är det väl ingen kristen som borde höja på ögonbrynen för.Men att det kan hända så hemska saker i Sverige som den 10 september är något helt ofattbart. Anna Lindh, en person i Sveriges överhet, kunde inte lugnt få gå in i en affär utan att råka ut för ett överfall som ledde till döden. Vad sker nästa gång, och vem är det som drabbas då?Vad håller på att hända i Sverige? Vart är vi på väg? Jag vill uppriktigt uppmana alla kristna i detta land till en mycket viktig handling: Låt oss n u förenas i Anden i bön för vårt land! Låt oss be Herren om riklig välsignelse och starkt beskydd över våra överordnade, som är Guds delegerade auktoritet över Sverige. Något liknande får aldrig inträffa i vårt land igen!
Fler artiklar från Debatt