11 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vilken teologi har Bo Larsson?

Kan man vara docent i teologi och inte förstå vad Rune Imberg i Nya Dagen 26/8 menar med sin hänvisning till Esra och Nehemja?Som lekman inser jag att min kunskap är begränsad – men nog vet jag att huvuddragen som böckerna skildrar är återuppbyggnaden av templet i Jerusalem samt återuppbyggnaden av stadens murar. Det handlar om Guds oförskyllda trofasthet mot sitt folk. Det handlar om ledare som både förstår bönens makt och vågar stå emot trycket från människor som ser sin makt hotad. Det handlar om hur man läser Guds ord som det står och hur Gud gör det levande och skapar syndamedvetande och väckelse när det läses upp för folket.Jag kan förstå att Bo Larsson tycker det är svårt att förstå varför Gud var så bestämt emot blandäktenskap (Nya Dagen 3/9). Jag förstår inte heller det – men jag litar på att han hade sina skäl – och poängen i historien är att ledarnas lydnad blev till välsignelse. Staden byggdes upp, förbundet förnyades.Jag förstår inte hur Bo Larsson kan tro att det är Imbergs poäng att kristen gemenskap ska byggas på ”nyckfull trolöshet och våld”.Det lämnar tre alternativ: Vi har en docent som saknar förmåga eller vilja att se det en lekman klarar, nämligen att Imberg önskar att vi med bön och bibelläsning värd namnet ska låta Gud handla med kyrkan efter sin vilja, inte efter det politiskt korrekta. Detta inbegriper naturligtvis att vi alla ärligt söker våra svar i Bibeln i stället för att leta argumenten för våra färdiga åsikter där.Samme docent önskar att missförstå/ misskreditera Rune Imberg. Är det kanske en positionering av sig själv, genom ett avståndstagande till Imberg, inför kommande biskopsval i Skara?Jag har svårt att bestämma mig för vilket jag tycker är allvarligast. Jag hoppas att det finns ett fjärde alternativ som jag har missat.

Fler artiklar från Debatt