13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Även de svåra frågorna om islam fordrar svar

Den 21 oktober var två artiklar införda som rörde islam. Frågor ställdes av en kristen och besvarades av två muslimer.  Dock inte alla frågor.Följande tycker jag fortfarande är obesvarat: Är det i sin ordning att bestraffa avfall från islam (till kristendomen) med dödsstraff? Är det i sin ordning att det är förbjudet att bygga nya kyrkor och synagogor i muslimska länder?Förbudet efterlevs striktare, ju närmare sharia landets konstitution står. Dhimmi-systemet (att ”bokens folk”, kristna och judar, får leva i fred bara de betalar en extra skatt, samt låter bli att missionera) tycks vara okej i Lanser/Malaekahs ögon, men hur vore det om muslimer i Sverige tvingades betala högre skatt bara för att de är muslimer, och i utbyte få ett tvivelaktigt skydd?Vidare sägs i den muslimska artikeln att belägg saknas för att ”dhimmis” skulle ha behandlats som andra klassens medborgare. Belägg finns i överflöd. Läs exempelvis Michael Nordbergs bok ”Profetens folk” för belägg ur historien (en helt icke-polemisk framställning), eller åk till övre Egypten och se hur de kristna behandlas där. Man kan också fundera på varför kristna ”beskyddade” lämnar sina hemländer i en strid ström i dag.Sedan har jag några koranfrågor: En muslim får försvara sig men inte angripa (sura 2:186). Vad innebar erövringen av hela Nordafrika om inte angrepp? Att muslimerna ”hälsades som befriare” är mycket möjligt, men motiverar man inte alla anfallskrig så, inklusive USA:s anfall av Irak?Enligt sura 2:257 råder ”inget tvång i religionen”. Är det alltså tillåtet för en muslim att bli kristen? För en kristen är det som bekant tillåtet att bli muslim. Så vitt jag vet hämtas stöd för att avfällingar ska dödas i sura 4:90–91. Är det en korrekt tolkning? Om inte, varför kan ingen säga det offentligt, till exempel genom en fatwa från Al-Azhar?

Fler artiklar från Debatt