12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Europa behöver broar av samförstånd

Vilka bilder, vilka motiv skulle euro-länderna ha på sina sedlar? Det kan väl förhållandevis enkelt debatteras vilka ansikten eller personer som ett enskilt land ska sätta på sina sedlar, men när 15 länder eller 25 länder ska enas, vilka debatter kan då inte förväntas?Vi svenskar kan på 20-kronorssedlar titta på Selma Lagerlöf. Femtiolappen visar Jenny Lind. Hundrakronorssedeln har Carl von Linné som ansikte. På 500-kronorssedeln framträder Karl XI. Naturligtvis finns det fog för åsiktsskillnader. Varför inte hon eller han i stället? Likväl, vågar jag påstå, är det föga rimligt att hävda att de nämnda personerna är fel val för oss i Sverige.Men hur skulle euro-länderna finna fram till gemensamma ställningstaganden? Det är inte svårt att inse, när man börjar fundera igenom Europas historia att Frankrike och Tyskland svårligen skulle kunna hitta en gemensam historisk nämnare. Och Storbritannien skulle helt säkert ha anspråk, och varför skulle Spanien nöja sig med motiv som inte var spanska? Och många av oss skulle väl nämna Italien och Rom som land och stad lämpliga för sedelmotiv. Men även små stater som inte behöver dras med koloniala och despotiska tilltag från fjärran kontinenter borde väl ha rätt att figurera på gemensamma europeiska sedlar. Eller kanske just därför!När det funderades på motiv visste förstås alla att EU snart skulle utvidgas med 10 nya stater, central- och östeuropeiska, med östromersk och ortodox tradition, med ett historiskt perspektiv mot öst och inte enbart mot väst.Österrike-Ungerns historiska relationer, Polens, Tjeckiens och i synnerhet Greklands historia kan ingen bortse ifrån som tar ordet Europa i sin mun.Jag gissar att de som hade att fundera över hur eurosedlarna skulle se ut tänkte en del på att visa kända turistattraktioner, broar exempelvis eller vackra landskap. Men hur många broar som i dag besöks och fotograferas har inte en krigisk och dyster historia att berätta? Och vilka landskap, berg eller slätter har inte färgats av blod eller stampats av härar i strid?På eurosedlarna finns, som sannolikt de flesta lagt märke till, fiktiva broar. De som präglat motiven och sedlarna har fått nöja sig med broar som inte existerar i sinnevärlden men som likväl måste byggas. Kontakter mellan människor som är beroende av varandra och som gemensamt har ansvar för framtiden! Det är utmärkta och angelägna symboler, eurosedlarnas broar. Och inom några år kommer säkert 450 miljoner människor att nyttja dessa sedlar som betalnings- och kommunikationsmedel.Under ett par dagar har jag haft förmånen att delta i ett seminarium i den stad där Europa möter Asien, i den stad där nyckeln och låset i mångt och mycket finns för det nödvändiga framtida europeiska och globala brobygget, Istanbul.Vi har mötts från det gamla Öst- och Västrom. Vi har samspråkat med företrädare för islam. Ortodoxa kyrkans patriarker har suttit sida vid sida med katolska och evangeliska kyrkors företrädare. Och en rad europeiska politiker har tillsammans med dem dryftat Europas framtida konvention, Europas identitet och värdegrund.Det har varit dagar av brobyggande. Inte synbara arkitektoniska mästerverk eller turistiskt intressanta skapelser. Men det har byggts broar av förståelse och samförstånd. Sådana som är lika nödvändiga som valutor och stabilitetspakter. Som om inte just värden och värderingar är just den stabilitetspakt som Europa är mest av allt i behov av.

Fler artiklar från Debatt