08 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Spridningen av hiv/aids är fortfarande möjlig att hejda

Världen har drabbats av en katastrof som är nästan osynlig, och måste hejdas. I södra Afrika, men också på andra håll i världen, håller hiv/aids på att utrota stora delar av samhällen. Hiv/aids är en tickande bomb som måste stoppas.I många av Afrikas länder har man svårt att tala om och erkänna hiv/aids; på många håll säger man att människor dör i cancer eller i tbc i stället för att säga sanningen. Regeringar och kyrkor har tyvärr bidragit till denna tystnad, som på vissa håll till exempel fått till följd att bromsmediciner inte tillhandahållits i den utsträckning som behövts.Att aids sprider sig så hastigt hänger samman med sociala, ekonomiska och kulturella faktorer som tillsammans slår hårt mot människor som lever under knappa omständigheter. Fattigdom och hiv/aids hör intimt samman, och situationerna påverkar varandra.De som är fattiga har inte möjligheter att få den sjukvård de behöver för att lindra och hindra sjukdomen. Detta är i grunden en rättvisefråga. Vi i västvärlden kan leva med hiv/aids, medan man i u-länderna dör av sjukdomen. Den som är fattig och sjuk orkar heller inte arbeta eller gå i skola och kommer fort in i en ond cirkel. ”Aids är som en ficklampa som lyser in i de mörka hörnen, och där hittar man fattigdom, undernäring, låg utbildning, ojämlikhet mellan kvinnor och män, och diktatur”, har Swaziland-missionären Gunilla Hallonsten sagt.Kyrkorna i Afrika har en stor och viktig roll, inte minst i kunskapsspridningen om hiv/aids och i att bryta tystnaden kring sjukdomen. Kyrkorna har en unik möjlighet att nå ut till väldigt många människor och därför är de så oerhört viktiga för informationsspridningen.Svenska kyrkans mission samarbetar med kyrkor i många länder i Afrika, där man arbetar dels med förebyggande insatser, dels med direkt behandlande åtgärder men också med omsorg om den sjuke och dennes familj. När jag kort besökte Lutherska kyrkan i Pietermarisburg, Sydafrika, förra våren fick jag med mig ett mycket fint och gripande exempel på hur omsorg om både den sjuke och dennes familj kan gå till. Man söker upp alla mammor som fått diagnosen hiv-positiv och ber dem berätta om sig själva. Dessa noteringar skrivs ner för att deras barn i framtiden ska få veta mer om sina mammor. Att möta alla dessa människor och göra dessa noteringar kräver resurser – resurser som vi genom aktivt givande kan bidra till.År 2010 beräknas mer än 25 miljoner barn, under 15 år, vara föräldralösa på grund av hiv/aids. Många barn lider psykisk och materiell nöd, och tvingas sluta skolan för att försörja sig själva och sin familj. Många riskerar övergrepp och diskriminering som ett resultat av samhällets negativa attityder.Även i Asien och Östeuropa sker nu en snabb spridning av hiv/aids, men med rätt insatser finns möjligheter att hejda spridningen. Vi kan alla hjälpa till i kampen mot hiv/aids genom att stödja Svenska kyrkans missions arbete i den världsvida kyrkan: hemvårdsprojekt, upplysning bland ungdomar, hjälp till föräldralösa barn är några exempel.Det finns hopp. En förändring är möjlig och vårt engagemang är viktigt!

Fler artiklar från Debatt