16 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Är det inte dags att kravmärka svensk mission?

”Dålig kontroll på Sida-bidrag”. Så löd rubriken på Nya Dagens förstasida den 12 december. Och jag reflekterade: Tänk om vi kristna ändå kunde erbjuda ett bättre alternativ! Tänk om kyrkans arbete vore bättre planerat och mer noggrant utvärderat än Sidas!Sanningen är (och jag kan bara referera till min personliga erfarenhet som missionärsbarn och missionär) att mycket av den kritik som rapporten riktar mot Sidas arbetsformer skulle också kunna framföras mot vårt eget missionsarbete. Jag upplever Sidas förväntningar om projektrapportering och utvärdering som betydligt strängare än de krav som våra församlingar och samfund ställer. Jag har arbetat som missionär i ett land som mottagit andrahandskläder från bland annat kristna hjälporganisationer i Sverige. Inte bara under tider av svält och katastrof, utan också rutinmässigt i tider av relativ välfärd. Under dessa år har jag också sett inhemska textil- och klädfabriker gå i konkurs, uppenbarligen inte helt immuna mot denna subventionerade konkurrens.Men det jag inte fick erfara under min tid som missionär, var en utvärdering av denna hjälpverksamhet. Ingen kom till vår stad för att på uppdrag av dessa utländska organisationer ställa frågor som: ”Vilken frukt har vår missionsinsats producerat? Vilka långsiktiga konsekvenser får vårt arbete?”Jag befarar att många församlingar, samfund och missionsorganisationer utvärderar sin verksamhet endast när deras jordiska finansiärer, exempelvis Sida, kräver det av dem, eller när ekonomin börjar bli krasslig!  Men borde vi inte vara lika angelägna om att tillfredsställa de krav som vår himmelska uppdragsgivare ställer, när det gäller ett gott förvaltarskap?I dag är det många svenskar som uttrycker sin omsorg om miljön genom att köpa kravmärkta matprodukter. Det är uppenbart att många människor önskar vara goda förvaltare av världens naturtillgångar. Dessa individer är till och med villiga att betala lite mer för att värna om miljövänliga processer i framställningen av deras mat. Alltså är det i dag fullt möjligt för den uppmärksamma konsumenten att påverka såväl produkt som produktionsprocess.Jag tror att det är dags att kravmärka Sveriges missionsarbete. Församlingar och individer som stödjer svensk mission ska kunna vara säkra på att deras engagemang leder till en god skörd. Missionens ”frukt” ska vara ett resultat av sunda, Kristus-ärande processer – och frukten ska bestå.I Svenska Missionsrådet (SMR) har vi en organisation med kapacitet att skapa och uppehålla riktlinjer och rutiner för en god kvalitetssäkring i vårt missionsarbete. Frågan är bara om vi missionsvänner verkligen vill ha en sådan kvalitetssäkring.1 Korinthierbrevet 3:10–15 tyder på att åtminstone Paulus förväntade sig ett varaktigt bygge av Jesu lärjungar. Så frågan är berättigad. Är vi och våra församlingar lika medvetna om vår uppdragsgivares höga krav på kvalitet i vårt missionsengagemang som Sida?

Fler artiklar från Debatt