Debatt

Var inte rädd för uppryckandet!

nn I en insändare i denna tidning, 5 mars, förfäras Thomas Arvidsson från Aneby, av teologin om församlingens uppryckande. Detta ger mig anledning att säga ett tröstens ord om ”uppryckandet.” T A kallar teologin om detta skede i Jesu tillkommelse för: ”Ett modernt hopkok,” som härstammar från Darbyismen på 1800-talet. Men vår tro på detta är äldre än så. Redan Paulus undervisade om det då han skrev: ”Vi skall ryckas upp bland moln... för att möta Herren i rymden.” 1 Tess 4:15–18.I Uppenbarelseboken säger Jesus fyra gånger: ”Jag kommer snart.” Ordet ”snart,” betyder här i grundtexten, något som ska ske ”i hast.” Och uppryckandet skall ske ”i hast,” och inte så som då han kommer senare i härlighet och sätter sina fötter på Oljeberget. Se Matt 24:30, Sak 14:1–5, Judas brev, verserna14–16. Nämnda insändare ondgör sig även på bokserien ”Left behind”, som behandlar detta ämne mycket ingående men även barmhärtigt.  För många av oss utgör dessa böcker en profetisk röst, fastän de inte utger sig för att vara annat än en kristen roman. Den är dock en väckelsebasun om att frälsningens dag närmar sig sitt slut. Samtidigt ett själavårdande balsam om att den nåd som frälste oss från syndens förbannelse, och ”frälst oss från den kommande vredesdomen”, ”ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.” 1 Tess1:9–10. 5:9.Och vedermödan i sin helhet, är ett stegrande uttryck för vredesdomarna. Ingen av oss är värdiga den frälsning vi fått av nåd. Likaså är vi lika litet värdiga att ”undfly detta som skall komma”, Luk 21:36. Därför är det endast på grund av Guds nåd, som vi fått genom att vi tror på Guds Ord kan ”trösta varandra med dessa ord.”Ty världens ondska blir, som T A  citerar från Darbyismen ”bara värre och värre – men tack och lov så kommer Jesus och räddar oss undan det värsta eländet.” Och Guds ord säger att ”Den jord som nu finns har... blivit sparad åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda”, 2 Pet 3:7.nn Talet om församlingens uppryckande, är i första hand ett väckelsebudskap till församlingen, för att rädda slarviga kristna, från att bli kvarlämnade. Budskapet om församlingens uppryckande vill göra oss till tidsmedvetna och levande kristna, där passivitet och annan andlig osundhet inte existerar.Vi ser i dag begynnelsen av jordens ”födslovåndor” som Jesus talar om i Matt 24:8. Av utrymmesskäl kan jag ej vidare gå in på detta. Men i min senaste bok, utgiven på Semnos förlag, har jag framlagt bevis på att detta börjar ske. Den globala kristna församlingen är den andliga maktfaktor som hindrar djävulen att öppet träda fram, i antikrists, den laglöses, gestalt. Jag är därför övertygad om att församlingen ”måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram”,  2 Tess 2:6–8.Men hur ska uppryckandet bli möjligt? Svaret har vi i Fil 3:21, där vi läser att Jesus ”skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet.” Paulus säger om detta i 1 Kor 15:52: ”Vad jag nu säger är ett mysterium.” Med den kroppen ska vi i ett ögonblick och för alltid ”vara hos Herren”, 1 Tess 4:17. Och med den ska vi efter vedermödan, återkomma med Jesus då han sätter sina fötter på Oljeberget och upprättar det tusenåriga fridsriket. Då ska det vara krig på jorden med crescendot i Jerusalem, enligt Sakarja.14. Detta är inte fallet vid uppryckandet, som vi ser i 1 Tess 5:3, då ”folk säger, fred och trygghet.”Mycket säger nu att församlingens tid på jorden närmar sig himmelsfärden. Då är vi i katastrofalt behov av den sista tidens andeutgjutelse, enligt Apg 2:17, för att rädda fler för himlen, inte minst i Sverige. Det sker redan i stora delar av världen. Aldrig har globalt sett, så många blivit frälsta som i dessa dagar.Och jag hoppas att det kommer att bli en glad överraskning också för trossyskon, som broder Thomas från Aneby.

Fler artiklar för dig