28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Det treeniga pingstfolket –tre delar i samma rörelse

Det händer mycket i Sverige i dag av positiv väckelsekaraktär. För Skövderegionens del är vi tacksamma till gripenhet över vad Gud gör i våra bygder. Pingstfolkets gemensamma uppdrag är att delta i en gemensam räddningsaktion för Sverige. Till detta behöver vi varandra och våra församlingars gemenskap. Vi behöver lyssna till de unga och ge dem förtroenden. De äldres erfarenhet är ovärderlig och behöver paras med ett kärleksfullt relationsbygge över alla gränser – inte minst till de unga. Jag välkomnar också planen för församlingsplantering i Sverige.Under senare år har ett samordningsarbete skett inom pingströrelsen i Sverige. Skälen till detta arbete har varit många, bland annat att ge Sverige evangelium på ett effektivare sätt, att få en gemensam röst i samhället, att kunna uppfylla informationsbehovet och att stödja Europas pingstvänner. Samordningen gäller främst församlingarnas gemensamma verksamheter och inte att få en överbyggnad över församlingarna. I detta förväntas synergieffekter inom exempelvis administration och ekonomi.Eftersom jag själv har deltagit i samordningsarbetet under några år ser jag värdet i det men jag tror också att vi i dag behöver få uppleva en förnyad generositet till varandra – inte minst till de nya församlingarna med sina unga ledare. De behöver de äldre församlingarnas omsorg, stöd och vägledning. Jag tror att de är beredda att samverka om de behandlas med respekt och kärlek. Jag tänker också på de församlingar och ledare som uttrycker tvekan inför den föreslagna pingststrukturen.Inför Rådslaget för Pingst ffs i maj ser jag endast en framkomlig väg just nu. Jag tror på ”det treeniga pingstfolket”, som låter ”folket” vara viktigare än ”strukturen”. För min del kan jag se tre delar inom vår rörelse – samfundet, riksföreningen och de obundna.Genom ett kärleksfullt relationsbyggande över dessa gränser, genom bön och gemensamma evangelisationssatsningar under Andens ledning tror jag att pingstens folk både kan hålla samman och nå ut till vårt sargade samhälle.Jag tror att denna tredelade lösning tills vidare skulle vara ett lugnare alternativ än att pressa fram snabba lösningar under våren. Pingströrelsen är i dag inte den homogena rörelse, som vi tidigare har varit. I dag byggs nätverk och modeller utifrån de kontakter som församlingar skapar och lever i. Vi påverkas av ett flertal väckelserörelser och sammanhang världen över, vilket naturligtvis också påverkar vår syn på hur pingströrelsen ska formas och ledas.Min erfarenhet på det lokala och regionala församlingsplanet är att ”samfundsfrågan” inte har så hög prioritet. Jag tolkar det som att syskongemenskapen mer handlar om vikten av att hänga ihop än hur vi hänger ihop.Sverige behöver räddningens evangelium och pingstfolket är en del av lösningen.Låt oss hålla samman pingstfolkets gemenskap och vara generösa i ”strukturbygget” – för Sveriges skull.
Fler artiklar från Debatt