03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fundamentalismens värn om bokstaven är bedrägligt

Så småningom kommer mediabruset kring Knutby att lägga sig, men frågorna om tragedins orsaker lever vidare. Förvåningen har ökat, när det nu visar sig att Filadelfiaförsamlingens medlemmar inte nämnvärt skiljer sig från vanliga Svenssons. Då isolerar man orsakerna till formellt utsedda – och även till någon icke formellt utsedd men reellt fungerande – församlingsledare. Samtidigt sägs att det vi bevittnat är unikt. Problemet är att även om konsekvenserna inte blir lika dramatiska, så finns liknande destruktiva tendenser också på andra platser.Vilka är dessa tendenser? De hör framför allt hemma i en snedvriden teologi. Den är i sin tur konsekvensen av fundamentalistisk bibelsyn. Till detta har kopplats föreställningen om ett ledarskap, som har exklusivt tolkningsföreträde i bibel- och trosfrågor. Tendenser i den riktningen återfinner man i dag rakt över samfunds- och religionsgränserna. De utgör en fara som inte bör underskattas och ju tidigare de blir föremål för granskning och debatt desto bättre.Fundamentalismen är förförisk till sin natur för alla ”bokens folk”, det vill säga judar, kristna och muslimer. På kristet håll gör den anspråk på att vara det bästa värnet mot bibelkritikers angrepp. Naturligtvis står bekännande kristna upp till Bibelns försvar. Inte minst starkt engagerade och radikala ungdomar har mer eller mindre medvetet slutit upp kring fundamentalismen och dess principer. Förr eller senare visar sig dock fundamentalismens värn om bokstaven vara bedrägligt. På sikt tar det i själva verket död på de kristnas tro att Bibeln är Guds ord i mänsklig dräkt.Hur yttrar sig fundamentalismen? I linje med vad dess grundare hävdade i början av förra århundradet ska bibelordet tolkas och tillämpas bokstavligt. Står det i Bibeln att den som älskar sitt barn ”inte ska spara på riset” – en indirekt en uppmaning till handgriplig barnaga – så ska detta tillämpas bokstavligt.Står det att ”mannen är kvinnans huvud” så ska kvinnan underordna sig mannen. Det är alltså han som till sist bestämmer i familjen. Riktigt konsekvent är man dock inte. Så vitt jag vet förekommer ännu ingen fotatvagning i vårt land trots Bibelns uttryckliga uppmaning. Att upphöjda, oantastbara och inte sällan onåbara ledare och förebilder som till exempel Yonggi Cho, Benny Hinn och Ulf Ekman skulle tvätta andras fötter kanske rentav ter sig som helt orimligt för dagens fundamentalister.Fundamentalisten uppfattar sig som den sanne försvararen av Bibeln när han likställer bibeltrohet med bokstavstrohet. Ändå borde han ha lärt sig av Jesu egen undervisning. När han exempelvis säger att ”Herodes är en räv” så menar han inte att denne landsfurste har fyra ben och en svans. Han utgår då från att åhörarna kan skilja mellan bokstavlig och symbolisk tolkning. Den insikten saknas på sina håll i dag.Bibeltext liksom annan text är flerdimensionell. Bibelns budskap ligger inte alltid på textens ytnivå utan finns på dess tematiska och symboliska nivåer. Där flödar en källåder som inte fryser till is ens under en sådan andlig fimbulvinter som i år. Bibelläsare i olika sociala och kulturella omgivningar och med de mest skiftande behov erbjuds stärkande färdkost och säker vägledning i livet. Men en rimlig bibeltolkning är nödvändig. Den är ingen snabbköpsvara utan kräver ofta tålmodigt arbete och lyhördhet.Bibelstudier behöver prioriteras i dag, inte bara enskilt utan som fria bibelsamtal i mindre grupper, i den lokala församlingens verksamhet och i rikstäckande bibelkonferenser. Då kan kyrkan bli det nödvändiga värnet mot teologiska avarter som fundamentalism kopplat till okritiskt och obibliskt hyllande av starka ledare.
Fler artiklar från Debatt