25 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kärlekslöst om katolska kyrkan

Man blir bestört över alla kärlekslösa och nedsättande omdömen om den traditionella katolska rörelsen, som i debatten kring Gibson-filmen fälls i medierna. Felaktigt uppges, att den latinska mässa, som firats sedan 300-talet och kodifierats av Tridentinska mötet, har avskaffats. I samband med en på högsta nivå firad högtidsmässa enligt denna rit i basilikan S:ta Maria Maggiore i Rom den 24 maj 2003 bekräftades, att så ej är fallet. I april förra året firades sådan mässa även i katolska domkyrkan i Stockholm under närvaro av biskopen.De traditionella katolikerna beskylls vidare för att ej rätta sig efter Andra Vatikankonciliet. Detta var dock ett själavårdande kyrkomöte och förkunnade inga dogmer, som varje katolik måste tro på. De för Kyrkans kontinuitet ansvarskännande konciliefäderna godkände konciliets texter endast på det villkoret, att dessa i tvetydiga fall skulle tolkas i traditionens ljus.Fräckast av allt är dock beskyllningarna för antisemitism. Traditionell katolsk uppfattning är denna: ”Integrerandet av det judiska folket i Kyrkan utgör en del av det kristna hoppet. Enligt apostelns undervisning (Rom. 11:25) emotser Kyrkan med orubblig tro och djup längtan detta folks inträde i den Guds folks fullständiga gemenskap, som har återupprättats av Kristus, efter det att hedningarna i fulltalig skara kommit in i Kyrkan.”Att karakterisera detta som antisemitism vittnar om en häpnadsväckande brist på sinne för proportioner.
Fler artiklar från Debatt