03 mars 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Rattfylleri måste bekämpas

Varje år dödas ungefär 150 personer av alkoholpåverkade bilister. Detta motsvarar 25 procent av alla dödsolyckor i vägtrafiken. Dessutom skadas cirka 1 000 personer årligen till följd av rattonykterhet och rattfylleri. Orsaken till olyckorna är att det dagligen finns 14 000 förare på vägarna som är påverkade av alkohol eller andra droger.Rattonykterhet och rattfylleri måste bekämpas med konkreta åtgärder. Kristdemokratiska Ungdomsförbundet anser att detta ska ske genom - fördubbling av antalet utandningsprov, bättre metoder att mäta drogpåverkan i trafiken,- tillämpning av brottsrubriceringen dråp när påverkade förare medverkar till dödsfall,- obligatorisk utbildning om trafiknykterhet för körkortstagare- genom att alkolås blir obligatoriskt i svenskregistrerade bilar.Vilka konkreta åtgärder har egentligen den socialdemokratiska regeringen vidtagit för att bekämpa rattonykterhet och rattfylleri?
Fler artiklar från Debatt