Debatt

Wanja Lundby-Wedin: LO stöder Pridefestivalen med stolthet

Birger Thureson verkar bli upprörd över att LO sponsrar årets Pridefestival (I marginalen 5 maj). Det visar bara att det fortfarande, år 2004, finns fördomar och okunskap, som leder till att människor behandlas olika och att en del faktiskt också diskrimineras, inte minst i arbetslivet.Alla människors lika värde och lika rätt är grunden för fackföreningsrörelsen. Många av LO-förbundens nära två miljoner medlemmar blir dock diskriminerade. En del får höra nedsättande omdömen av arbetskamrater. Hälften av alla homo- och bisexuella säger att det finns fördomar bland deras arbetskamrater Det kan vi aldrig acceptera. Alla ska kunna delta i samtalet kring fikabordet, utan oro vad det kan leda till.Som fackförening har vi uppdraget att företräda alla medlemmar, självklart också medlemmar som är homo- och bisexuella, eller som är transpersoner. Ett sätt att motarbeta den diskriminering som de utsätts för är att sponsra Pridefestivalen.Kampen mot diskriminering är en facklig kärnfråga och är en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna nå LO:s mål, som du ju tar upp. Det är inget nytt att LO och några av medlemsförbunden aktivt arbetar inom detta område. Vi fullföljer nu den satsningen genom att vara huvudsponsor av 2004 års Pridefestival. Det är jag glad och stolt över!Wanja Lundby-WedinLO:s ordförandeSvar direkt:Min ”upprördhet” bestod i att jag ställde frågan vilket av LO:s mål arbete för alla, ökad och rättvisa löner, jämlik och jämställd fördelning, generell och solidarisk välfärd samt goda och utvecklande arbeten som organisationens kassaflöde till Pridefestivalen kan anses stödja.Det tar Wanja Lundby-Wedin som tecken på ”fördomar och okunskap”.Om LO:s roll som huvudsponsor för Pridefestivalen, vars sätt att exponera homo- och bisexualitet stundom kritiseras också inom dessa grupper, inte får diskuteras – då är någonting sjukt.Ingen ska diskrimineras i arbetslivet. Eller någon annanstans. Varken homosexuella, invandrare eller pingstvänner. Frågan är om ekonomiskt stöd till den kommersiellt framgångsrika och extremt mediebelysta Pridefestivalen är en bra metod att bekämpa diskriminering.Men sådana frågor får alltså inte diskuteras. Då stämplas man av LO:s ordförande som okunnig och fördomsfull. Effektivt i den politiska korrekthetens Sverige? Definitivt.  Men tolerant? Knappast.Birger Thuresonopinionsredaktör 
Fler artiklar för dig