13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Domen mot Åke Green en värdefull markering

För mig som svensk med ett yttre som vittnar om ett utländskt påbrå,  mörka ögon, brun hy och svart hår,  finns det en viss tacksamhet över att vissa svenskar inte får, utan att bli straffade, ventilera och klä sina tankar i ord om vad de tycker och tänker om människor som jag.Det som kan upplevas som ett problem – att vissas rättighet att yttra sig om det som ligger på hjärtat kolliderar med min rätt som människa att inte behöva bli trakasserad  – upplever jag själv som ett yttersta bevis på att jag bor och lever i ett civiliserat och utvecklat samhälle.Det finns all anledning till att vara tacksam över att bo i ett land där människor inte tillåts att öppet visa sitt förakt mot mig för att jag råkar ha svart hår och mörk hy, samtidigt som jag kan glädja mig åt att jag har rätt att få tänka och resonera fritt – jag har yttrandefrihet. En frihet som jag just nu använder mig utav.Denna rättighet och frihet är inte alla förunnade och den rättigheten måste hanteras varsamt. Att min yttrandefrihet har gränser, samma gränser som skyddar mig från kränkningar, upplever jag som självklart. I vissa fall är dessa gränser solklara, i andra fall svårare att direkt peka ut.Pingstpastor Åke Green har precis som jag, och som alla andra svenskar, rätt att yttra sig och tolka sin bibel som han vill.Denna rätt måste dock hanteras med visst förnuft och varsamhet, annars finns det risk att denna rätt missbrukas. Att rasister som uttrycker sina rasistiska åsikter missbrukar sin rätt att yttra sig tycker vi är självklart. Att man kan missbruka den genom att fälla kränkande kommentarer gentemot homosexuella borde vara lika självklart.Tidningen Dagen och vissa pingstpastorer som stått upp till Greens försvar med argumentationen att obekväma åsikter måste, i yttrandefrihetens och religionsfrihetens namn, få yttras sätter sig själva i en märklig sits.Greens dom som innebär fängelse kan givetvis diskuteras, en ostraffad gammal man som utdöms en så hård bestraffning tycks inte rimlig.Men det är också en tydlig markering på hur allvarligt lagen ser på att missbruka en av våra mest värdefulla rättigheter – yttrandefriheten.Att ventilera åsikter som inte är politiskt korrekta och att missbruka yttrandefriheten kanske i vissa fall är svåra att skilja från varandra. Då kan det vara behövligt att påminna sig om varför Kalmar tingsrätt tolkade syftet med Greens predikan ställt utom all rimlig tvivel som kränkande (missaktande och ringaktande).Green menar att homosexuella ska ses som en cancersvulst på samhällskroppen. Det borde vara ganska lätt att sätta sig in i de homosexuella människornas situation och känna det mindre smickrande i att bli utpekad som en cancersvulst och att det är kränkande måste vara onödigt att poängtera.Användandet av en allegori i det här sammanhanget ger otvivelaktigt associationer som borde vara helt omöjligt att tolka fel. Förutom att cancer är en vidrigt hemsk sjukdom så måste cancer som upptäcks i tid givetvis omedelbart bekämpas, för att så snabbt som möjligt utrotas. De homosexuellas rätt att överhuvudtaget få existera ifrågasätts å det allra tydligaste av pastor Green, det är otvivelaktigt en obekväm åsikt, men att tidningen Dagen står upp för att försvara en sådan åsikt måste nog för många vara ytterst oroväckande.Då personer förmedlat tankar om att jag inte är önskvärd och att jag borde avlägsna mig så snabbt som möjligt, enbart för att jag har svart hår, har jag upplevt det som sårande och kränkande, men det är ändå bara en stilla susning av hur homosexuella människor måste uppleva pastor Greens uttalande om dem själva.Skulle vi utmana föreståndarna för de fem största pingstförsamlingarna att förkunna över temat homosexualitet en söndag är jag inte på något sätt oroad över att någon av dem efteråt skulle behöva skaka galler. Jag är övertygad om att de med frimodighet kan citera bibeln och förmedla sina religiösa övertygelser.De skulle med största sannolikhet vara både politiskt inkorrekta och åsikterna skulle för många vara obekväma, men fängelse skulle de slippa, det är min totala övertygelse. Mitt förtroende för att dessa pastorer skulle hantera en sådan här svår förkunnelse på ett vist sätt är hundraprocentig.Att jag är så säker på den saken bottnar i att jag ser en avgrundsdjup skillnad i bibelförankrad (eller för den delen rättrogna muslimers och ortodoxa judars) undervisning, som vill peka på äktenskapet som ett heligt förbund mellan man och kvinna, och den undervisning som pastor Green står för, som enligt mig inte har något med kristendom att göra.Därför är det med förvåning som jag läser om personer, som läst eller hört predikan i sin helhet, försvara Greens rätt att uttrycka sig. Att stå upp för yttrandefriheten med Greens predikan som slagträ får den ärligt troende kristne att tvivla på sin egen övertygelse. Att yttrandefriheten precis som religionsfriheten har vissa gränser borde för de allra flesta vara lika självklart som att religion och predikstolar kan missbrukas å det grövsta. David Winerdallärarstuderande, f d ungdomspastor inom pingströrelsenSvar direkt:Dagen försvarar åsikten att de homosexuella inte har någon existensrätt, hävdar David Winerdal. Påståendet är absurt – det har vi självfallet aldrig gjort. Att kämpa för alla människors lika värde är tvärtom en av Dagens viktigaste uppgifter.Men yttrandefriheten kan, och måste, försvaras utan att man därför instämmer i allt som yttras inom ramen för denna frihet. Det är själva poängen med yttrandefriheten.Man kan alltså, som Dagen gjort, hävda att tingsrättens dom mot Åke Green var fel utan att därmed ge sitt stöd till allt han säger i sin predikan. På den punkten har vi varit mycket tydliga.Dagens ledarredaktion
Fler artiklar från Debatt