20 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vi tar kraftfullt avstånd även från palestinskt våld

Dagen har publicerat en rad artiklar som uttrycker kritik mot Hoppkampanjen. Bland annat av Andreas Körösi, Leif Snare och Lisa Abramowicz.Gång på gång understryker vi att den ekumeniska Hoppkampanjen kraftfullt tar avstånd från våld, både från den palestinska och från den israeliska sidan. Vi säger också att den israeliska staten inte bara har rätt – utan också skyldighet – att skydda sin befolkning mot självmordsbombningar och andra terrorattacker. Men Israel måste, precis som alla andra stater, hålla sig inom lagens råmärken.Den israeliska ockupationen av palestinska områden är olaglig och orsakar ett enormt mänskligt lidande. Sedan september år 2000 har över 3 400 människor dödats i den blodiga konflikten – 2 600 palestinier och 850 israeler. Siffrorna beräknades av den israeliska MR-organisationen B’Tselem den 10 mars i år. Under samma tid har ungefär 28 000 palestinier och 6 000 israeler skadats.Ockupationen är det största hindret för att nå en hållbar fred. Opinionsundersökningar visar att en majoritet av israelerna kräver att ockupationen ska hävas. Lämna Gaza – börja förhandla nu! var också mottot när över 100 000 israeler samlades till en jättedemonstration i Tel Aviv nyligen.Andreas Körösi menar att Hoppkampanjen är en helt onyanserad och ensidig kampanj som går emot FN:s och EU:s policybeslut. Men hans argument verkar gripna ur luften. Både FN och EU betraktar Israels ockupationspolitik som olaglig. När vi uppmanar till bojkott av bosättarprodukter från ockuperat område utgår vi just från EU:s avtal och policy. Ett avtal som också Israel undertecknat. Varken EU eller Sverige vill låta Israel sälja produkter från bosättningarna tullfritt. Därför gäller EU:s handelsavtal med Israel enbart produkter från Israel inom den gröna linjen – alltså de gränser som sattes upp 1967. Produkter som kommer från bosättningarna måste märkas särskilt. Det gör inte Israel och bryter därigenom avtalet.Att Andreas Körösi säger sig veta att frukt märkt ”Made in Israel” bara kommer från det egentliga Israel – inte från de ockuperade områdena, får inget stöd av EU-kommissionen, EG-domstolen, EU-parlamentet eller EU:s medlemsländer.Att köpa produkter från de illegala bosättningarna innebär ett stöd – ekonomiskt, politiskt och moraliskt. Vi vill inte stödja de illegala bosättningarna. Därför uppmanar vi till bojkott. Inte mot Israel eller Israels folk – utan mot produkter från ockuperat område och mot den israeliska regeringens orättfärdiga ockupationspolitik. Representanter för den israeliska regeringen har i New York Times 22/5 2001 klargjort att ett genomförande av EU:s avtal med Israel kan komma att påverka 15–20 procent av Israels export till EU.Körösis sätt att koppla Hoppkampanjen till antisemitism är djupt beklagligt. Som Körösis säkert vet vädjar många judar i Israel och runt om i världen – precis som vi – till Israel att lämna de ockuperade områdena. Och många israeliska fredsvänner undviker också sedan länge att köpa bosättarprodukter. Det om något borde väl tydliggöra det absurda i varje koppling till antisemitism.Leif Snares ståndpunkt att Hoppkampanjen förbiser historiska och juridiska fakta är något märklig.Det internationella samfundet är enigt: Israels ockupation är olaglig. Gränsen mellan palestiniers och israelers land – den så kallade gröna linjen – är internationellt erkänd. Det innebär att 78 procent av det historiska Palestina i dag tillhör Israel. Resterande 22 procent tillhör palestinierna men är i dag ockuperad mark.Mot bättre vetande skriver Lisa Abramowicz att Hopp verkar för en bojkott av samtliga israeliska produkter. Så är inte fallet. Hon skriver också att vi endast i någon bisats tar avstånd från palestinsk terror. En enkel faktakoll kan visa att detta är fel. Se till exempel Hopps gemensamma grunddokument, de debattartiklar som undertecknats av Hoppkampanjens ledare och den presskonferens som hölls den 11 maj. Där tog vi tydligt avstånd från palestinska terrordåd.Vi önskar att de som är kritiska till Hoppkampanjen skulle utgå ifrån vad vi faktiskt säger. Då kan vi få igång en viktig och konstruktiv debatt. Det behövs konstruktiva förslag till hur den blodiga konflikten kan lösas på ett sätt som flertalet palestinier och israeler kan acceptera.
Fler artiklar från Debatt