28 februari 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Mansskatten kanske behövs för att väcka oss män

I en insändare skrev Anna Hallén och Andreas Olofsson att ”feministerna” har visat sitt ”sanna ansikte” genom vänsterpartiets förslag till mansskatt (Dagen den 18 november). Skribenterna buntar ihop alla feminister och dömer dem gemensamt med vänsterpartiets feministiska råd. Jag förstår inte hur detta är förenligt med att senare i insändaren anklaga vänstern för att bunta ihop män kollektivt och inte se individerna.Jag är själv feminist, genusvetare, kristen och man. Det betyder inte att jag är vänsterpartist, tycker som alla feminister, eller skriver under på allt KG Hammar eller Ulf Ekman säger. Jag konstaterar dock att den genusvetenskapliga feminismen är fullt förenlig med att se både individer och kollektiv, att ha en bibliskt grundad kristen tro, samt att som i mitt fall vara folkpartist.Beträffande kritiken av mansskatten tror jag att den grundar sig på den felaktiga uppfattningen att kvinnor och män i dag betalar skatt i förhållande till kostnader. Jag har inte ännu helt tagit ställning för vänsterpartiets förslag, men jag undrar vad det är som får Hallén och Olofsson att tycka att dagens system där kvinnor betalar skatt för mäns våld, skadefrekvens i trafiken eller alkohol- och narkotikaskador är mer rättvist?Den utbredda individualismen i vårt samhälle har gått mycket långt, och många ser inte att jämställdhetsfrågan inte handlar om individer utan om strukturer.När staten med begränsade framgångar i decennier försökt få bukt med föreställningar om kvinnan och kvinnokroppen, såväl som med våld mot kvinnor, är det inte uteslutet att man måste ta till mer drastiska metoder för att väcka oss män.Enligt SCB:s stora undersökning ”Slagen Dam” har 28 procent av alla svenska kvinnor blivit utsatta för fysiskt våld av sin äkta make eller sambo. Ytterligare 19 procent har blivit hotade av make/sambo. Men vad som är riktigt vidrigt är att var sjätte kvinna blivit utsatt för sexuellt våld av make/sambo.Om man räknar med vad kvinnor utsatts för utanför dessa fasta relationer, blir siffrorna dubbelt så höga.Var tolfte gymnasieflicka har blivit våldtagen. Listan kan göras lång.Våldet är institutionaliserat i vanliga relationer, och delvis accepterat i vårt samhälle. Det är vi män som är bovarna. Jag utsätter inte någon för våld. Jag hotar inte. Jag tycker inte att en kvinnas klädsel ska påverka hennes trovärdighet vid en våldtäktsrättegång. Men jag känner förmodligen flera män som gör det trots att jag inte vet om det. Jag kanske behöver väckas. Hallén och Olofsson kanske behöver väckas.
Fler artiklar från Debatt