15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Fördomsfullt i P1 om Bush, Gud och flaskan

Jag har en synpunkt på Sveriges Radios korrespondent Alice Petréns  sätt att uttrycka sig i P1-morgon den 22 februari. I samtal med programledaren lät hon undslippa sig följande: ”... numera söker sig ju Bush till Gud i stället för (till) flaskan ...”Detta yttrande är både fördomsfullt och nedlåtande samt avslöjar dels reporterns värdering om varför Bush vände sig till Gud (som ett substitut för alkoholism), dels varför människor i allmänhet vänder sig till Gud (som en verklighetsflykt).Som om det inte finns betydligt bättre skäl att söka Gud!? Enligt Bibeln är Gud verkligheten själv. Det kan därför inte finnas något angelägnare för människor (Guds skapade avbilder) än att ta sin tillflykt till Honom! Men det handlar alltså inte om en flykt från verkligheten. Detta är förstås det naturliga perspektivet för en person som ”funnit skatten i åkern”.Jag hoppas att detta var ett olycksfall i arbetet. Förmodligen gjordes uttalandet tanklöst och av slentrian, men det skadar inte att reflektera lite grann över innebörden. Vad vet Alice Petrén om presidentens djupaste motiv för att söka sin livsorientering i kristen tro?Glöm inte att kristen tro är den helt dominerande livsåskådningen på vår jord. Alla dessa miljoner människor – ja, faktiskt miljarder – har inte sökt sin tillflykt hos Skaparen av detta universum helt i blindo.Det är faktiskt tvärtom – det enda självklara – att ge sitt gensvar på den kärlek som så tydligt visat sig i den lidande mästaren.Jag rekommenderar det som fört många vanliga sekulariserade svenskar – och även journalister – till en personlig tro: en grundläggande kurs om kristen tro och lära som heter Alpha-kurs och som finns i många kyrkor i vårt land.
Fler artiklar från Debatt