17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Jag gör en annan tolkning av Bibeln än Thureson och Jaspis

Angående Birger Thuresons krönika (Dagen 25 februari) tycker jag att den är vilseledande efter som han inte lyckas förmedla på vilka grunder jag röstade emot Jaspis inträde i Jönköpings Studentkår, som kräver att en förening ska vara öppen för alla medlemmar av kåren. Jaspis uppfyller inte detta krav och det gör inte IOGT-NTO heller, om de skulle ansöka, eftersom de kräver ett löfte om helnykterhet.Bortsett från det retar jag mig vare sig på tron på Bibelns relevans eller att Jesus har en unik ställning religionshistoriskt sett, även om tron på uppståndna och återvändande gudar är rätt vanlig. Men jag har en annan syn på hur man ska tolka Bibeln i dag och jag använde bara KG Hammar som ett exempel och då främst för hans syn på homosexuellas rättigheter. Jag anser att evangeliet inte handlar om att stänga ute olika grupper utan att alla oberoende av religion, kön och sexuell läggning är berörda.Personligen tror jag att Gud är direkt ointresserad av vilken religion vi tillhör. Vi kommer inte till himmelen för att vi råkar tro rätt! På vilka grunder skulle i så fall alla de dömas som aldrig haft chansen att ens höra talas om Jesus?Centrum i NT och Jesu förkunnelse är kärleken och toleransen. Därför tycker jag till exempel att de som gör sig märkvärdiga genom att vara emot homosexualitet och kvinnliga präster, därför att de anser att det står i Bibeln, missbrukar Guds ord och bryter mot första budet och upphöjer en bokstavlig tolkning av en samling dokument, vars tillkomsthistoria är lång och i många avseenden mycket godtycklig, till Gud.Gud talar på vissa ställen i Bibeln, men Guds röst kan även höras i andra sammanhang. Att Gud skulle ha låst inne sig själv i en begränsad och tidsbunden dokumentsamling, kan bara den tro som är i desperat behov av ett fundament att slå oliktänkande med i huvudet.Den inställningen är det tyvärr allt för många som har. Jag ser den närmast som ett tecken på bristande tillit till att Gud skapat oss med ett förnuft som ska användas till att sprida kärlek och tolerans. Det tycker jag inte Åke Green och hans meningsfränder gör och jag befarar att Green har många vänner i Jaspis.
Fler artiklar från Debatt