12 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Skamligt att svenska företag lever på att sprida död

nI den nya utredningen om vapenexporten föreslår Anders Svärd att även ”näringspolitiska skäl” bör tas i beaktande vid exporttillstånd. Vad detta i klartext betyder är att om vi tjänar tillräckligt mycket pengar på att sälja vapen som dödar, så bör vi göra det.Att svenska företag kan leva gott på att tillverka och sprida död och förintelse över resten av världen är inget annat än djupt skamligt. Granaterna och stridsvagnarna vi säljer kommer att döda och lemlästa sina offer oavsett om exporten kallas ”försvarsmateriel” i stället för ”krigsmateriel”.Svärd påstår vidare att den teknologi som vapenindustrin utvecklar kommer samhället till godo. Det är sant att teknologin är mycket avancerad, den kostar enorma ekonomiska och kunskapsmässiga resurser. Men det är i de flesta fallen vi skattebetalare som står för notan, genom storordrar från försvaret.De civila tillämpningarna saluförs sedan av privata företag som på detta sätt fått stora delar av sin produktutveckling betald med skattemedel.För egen del kan jag gott leva utan GPS-mottagare eller Ericssontelefoner när jag tänker på att det är jag som betalat dem med pengar, och krigshärjade länders invånare med sitt blod. Att liberalisera och öka exporten av vapen, som Sverige för länge sedan borde ha totalförbjudit tillverkningen av, är helt fel väg att gå. Jag hoppas att riksdagen och allmänheten kraftigt motsätter sig dessa förslag.

Fler artiklar från Debatt