13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vill också Baptistsamfundet förpassa bibeltexter till historiens skräpkammare?

nMan blir ju beklämd då man ser Svenska Baptistsamfundets informationssekreterare avfärda den klassiska kristna tron. Detta sker i en debattartikel i Dagen, på kvinnodagen den 8 mars.Även om uttrycket klassisk kristen tro i sig helt säkert är svårt att definiera, så är det märkligt att frikyrkliga teologer tycks vilja avfärda tanken på gemensamma kristna grundsanningar och hävda att den kristna tron inte har ett sakligt innehåll utan enbart är subjektiv.Kanske har jag missförstått Annika Damirjian, men i så fall är jag nog inte den ende och hon borde förklara lite bättre vad hon egentligen är ute efter. För vad betyder egentligen detta: ”Tro kan inte vara varken klassisk, modern eller liberal. Tolkningar och traditioner kan vara det eftersom de är tidsbundna. Tro är något som föds på nytt varje gång en människa bestämmer sig för att följa Jesus. ”Vill Svenska Baptistsamfundet fjärma sig från den klassiska kristna tro som består i ett objektivt läroinnehåll och i stället i sann nutidsanda göra kristendomen till något alltigenom subjektivt? Mot vad var de nyomvända prästerna i Apg 6:7 egentligen lydiga? Vad menar Paulus då han i Rom 1:12 talar om ”vår gemensamma tro”? Eller i Ef 4:6 om ”trons och den goda lärans ord”? Och vad är det för en tro som enligt Jud.v.3 ”en gång för alla har överlämnats åt de heliga” och som texten uppmanar till fortsatt kamp för?Är också Baptistsamfundet inne på ärkebiskop Hammars väg och vill förpassa vissa bibeltexter till historiens skräpkammare? På vad sätt lurar man sig själv genom att tala om klassisk kristen tro?Förklara dig Annika Damirjian! Och börja gärna med en genomgång av vad substantivet tro står för då det används i Nya testamentets texter.

Fler artiklar från Debatt