17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Hon vill övervaka kyrkan

JÖNKÖPING. Efter en lång rad anlagda bränder i Öxnehaga kyrka, vill nu Huskvarna församling övervaka kyrkan med fem kameror. Tillstånd har sökts hos Länsstyrelsen men från anställda i församlingen kommer tydlig kritik.

Sedan 2001 har Öxnehaga kyrka i Huskvarna församling drabbats av tolv olika brandtillbud. Det har bland annat rört sig om bränder i papperskorgar, brinnande stearinljus i en soffa och brand i en väggbonad. De senaste tillbuden inträffade i augusti och september förra året och har nu resulterat i att församlingen ansökt hos Länsstyrelsen om tillstånd att sätta upp övervakningskameror inne i kyrkan. Installerade ljuddetektorer– Vi har redan vidtagit en rad åtgärder, säger kyrkoherde Ann-Christine Borg. Vår personal har utbildats av räddningstjänsten, ljuddetektorer har installerats inne i kyrkan, fler brandvarnare har satts upp och vi har regelbunden kontakt med såväl polis som arbetsmiljöverket.– Övervakningskameror är naturligtvis inget som någon av oss önskar, men vi tycker ändå det är nödvändigt för att kunna skydda vår personal och få ordning på det här en gång för alla. Medlemmarna är positivaDe flesta församlingsmedlemmar som Ann-Christine Borg varit i kontakt med har ställt sig positiva till en övervakning av kyrkan, men bland församlingens sju anställda råder det delade meningar om nyttan med övervakningskameror.–Det har kommit tydlig kritik från våra anställda och det är kanske inte så konstigt, menar Ann-Christine Borg. Dels kan det kanske tolkas som om vi misstänker dem för bränderna vilket naturligtvis inte är fallet och dels är ju kyrkan deras arbetsplats och man vill kunna vistas där utan att känna sig övervakad.Framför allt har kritiken dock handlat om kyrkan som en fristad och plats för rekreation.Öxnehaga kyrka är öppen alla dagar i veckan och en mängd människor rör sig i dess lokaler. Att värna den öppna församlingen och bevara kyrkan som en plats dit alla kan gå utan att känna sig påpassade av övervakningskameror har varit en del av den samlade kritiken.Om Länsstyrelsen ger sitt tillstånd ska kameror placeras i entréhallen, musikrummet och den del av kyrkan som används för öppen barnverksamhet. Dessutom är ytterligare två kameror planerade till kontorsdelens korridor samt i ett samtalsrum.Övervakningen är tänkt att ske dygnet runt men utan ljudupptagning. Endast om det sker något mer tillbud kommer bilderna att granskas av polisen, annars raderas banden automatiskt efter tre dygn.Fotnot: Länsstyrelsen ska lämna besked senast 5 maj.

Fler artiklar från Debatt