05 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Feministiskt initiativ är socialistiskt och kvinnofientligt

Den nystartade rörelsen Feministiskt initiativ med Gudrun Schyman i spetsen vill inte positionera sig på höger- vänster skalan. Men organisationen bär tydliga drag av socialism. Schyman delar in mänskligheten i två grupper som ställs mot varandra: män och kvinnor. Likheterna med vänsterns förlegade klasskampsretorik är påfallande.I Schymans värld är alla män skurkar, följaktligen blir hennes politik mansfientlig. Under sin tid som vänsterledare förordade hon en särskild skatt på män, som en bestraffning för deras förtryck av kvinnor. Att beskatta någon beroende på kön är lika absurt som att beskatta beroende på hudfärg.Hon tror dessutom på könskvotering, någonting som slår i blindo och i förlängningen innebär diskriminering. När människor anställs beroende på kön snarare än kompetens skapas mer av den fiendskap mellan män och kvinnor som Schyman och hennes vapendragare livnär sig på.Dessa lösningar cementerar och förstärker skillnaderna mellan män och kvinnor. Schymans recept är alltid kollektivistiska. De fokuserar på grupper av människor snarare än individer. När generaliseringar upphöjs till politik görs såväl kvinnor som män till offer för statens godtycke. Det är tydligt att Feministiskt initiativ förespråkar en politisk klåfingrighet som hör hemma långt ute på vänsterkanten.Men Schymans feminism är inte bara direkt mansfientlig, den är också djupt kvinnofientlig. Trots att hon satt likhetstecken mellan svenska män och talibaner fördömde Schyman USA:s avsättanden av de mest kvinnoförtryckande regimerna i världen.Kvinnor som tidigare mördats offentligt har i dag rösträtt, såväl i Afghanistan som i Irak. Om Schymans förment kvinnovänliga utrikespolitik styrt världen hade kvinnoförtrycket i Mellanöstern bestått än i dag. Tydligen är USA-hatet överordnat de muslimska kvinnornas mänskliga rättigheter. En annan styrelseledamot i Feministiskt initiativ, Tiina Rosenberg, vill avskaffa kapitalismen. Marknaden beskylls för kvinnoförtryck, vilket är konstigt eftersom de låglöneyrken som domineras av kvinnor återfinns i den offentliga sektorn. Staten håller genom sitt monopol på välfärd nere kvinnornas löner. Fi vill förvägra kvinnor rätten att välja arbetsgivare. Den offentliga sektorn exploaterar kvinnor, men Rosenberg tänker avskaffa marknaden och försätta alla människor, såväl män som kvinnor, i den starka statens järngrepp. Feministiskt initiativ är ett initiativ för staten. Med kvotering, skatter och avskaffande av kapitalismen vill Schyman och kompani skapa det jämställda lyckoriket. Schyman tar avstånd från vänsterpartiet, ideologin är dock densamma, om än i ny tappning. Hennes initiativ är i själva verket ett socialistiskt initiativ.Socialismen har alltid, oavsett om det är klasskamp eller könskamp det rör sig om, varit kungsvägen till fiendskap och förtryck. Feministiskt initiativ är därför inte bara mansfientligt, det är också kvinnofientligt.

Fler artiklar från Debatt