21 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Pressklipp

Ett tystare Sverige?

Åsikter och påhitt utanför mittfåran kan bemötas och inte bara fördömas. Övertramp och förflugna ord måste inte alltid bestraffas. Om alla som råkar säga något dumt och okänsligt blir utfulade ur diskussionsgemenskapen, eller tvingas rulla omkring och göra pudlar, kommer det att bli färre som över huvud taget säger någonting, och det som sägs kommer att bli alltmer färglöst och trivialt.

För bra för att vara sant?

Migrationsverket kommer att minska sin personal med 270 personer, meddelade verkets generaldirektör i går (i måndags).Förklaringen är att det kommer färre asylsökande...Också de som väntar har blivit färre, förklarar verket, men främst beror personalminskningen på att det behövs färre transit,asyl- och förvarsenheter.Låter inte detta för bra för att vara sant?

Stendöd troslära

Vetenskapen kan på många sätt förbättra livet för oss men den har en gräns för sin kompetens. Också vetenskapen är en fara för världen, om vetenskapens resultat inte hanteras på ett etiskt försvarbart sätt. Vetenskapen som troslära är därför i dag lika stendöd som en dekreterande dogmatisk religion.

Fler artiklar från Debatt