16 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Dubbel dialog i Sunne?

I marginalen

Brommadialogen kommer i höst att anordna en konferens i Sunne på temat ”Kyrkan och den nya andligheten”. Konferensen har, som framgått på Dagens debattsida, mötts med skepsis från lokala kristna eftersom den uppfattas som ett osunt närmande mellan new age och den kristna kyrkan.

Gud älskade världen

så att han gav sig själv, säger Bibeln, och Jesus närmade sig ofta grupper och enskilda som inte godkändes av samtidens fromma. Han lyssnade på dem och visade dem respekt, och han berättade om Guds rike. Tusentals budbärare har sedan dess gått i hans fotspår, drivna av kärlek till människor som uppriktigt söker sanningen, om än ibland i grumliga vatten.Mot den bakgrunden är det smärtsamt att se hur kristna syskon hellre manar till motbön än till förbön för dem som i sin Herres efterföljd ger sig ut i svårnavigerad terräng för att söka de vilsna.”Han som är i er är större än han som är i världen”, förklarade aposteln Johannes för de första kristna. Om det är sant kan aldrig samtal vara ”farligt”, tvärtom ger det lyssnandet trygghet och orden substans. Den trygga tron förmår dialog, medan rädslan klandrar på avstånd.

Tänk om konferensen

i Sunne kunde bli en startpunkt för en eftertänksam och inkännande dialog också mellan kristna som tolkar sitt gudagivna uppdrag olika, och ett exempel på hur troende stöttar varandra i förbön, trots oliksyn.

Fler artiklar från Debatt