17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Mitt barndop gäller än i dag!

”Glad jag städse vill bekänna: Jag är döpt i Jesu namn.” Jag citerar denna gamla doppsalm som inledning. Psalmen berättar om den grund mitt liv kan bygga på.När jag var tolv dagar gammal gjorde mina föräldrar det finaste de kunde göra för mig – de lät bära fram mig till det heliga dopet.Jag är ingen teolog. Jag är inte insatt i de olika bibelställena som talar om dopet. Men detta slår mig: Skulle mitt dop vara ogiltigt, eftersom jag inte förstod någonting när jag döptes? Eftersom jag inte var omvänd innan?Jag kläddes i en vit dopklänning den gången, en som var på tok för stor för mig. En dopdräkt att växa i. Att från den stunden jag fick vatten på huvudet växa i kärlek och i tro.Jag vet, att trots att jag inte förstod någonting när jag döptes, så gäller mitt dop än idag, tjugosex år senare.

Fler artiklar från Debatt