13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

stick

Torprenoverare

Tf statsminister Leif Pagrotsky renoverade torp i TV4:s lekprogram Stadskampen. Men vinnaren av torpet – som lottades ut – vet inte om hon ska bli socialdemokrat. Mer substans behövs nog om ministern ska övertyga potentiella väljare.

Självklart föräldraansvar

Föräldrarnas ansvar ska göras tydligare när unga människor begår brott, skriver företrädare för den borgerliga alliansen på DN debatt. Ibland är det bra att det självklara sägs högt.

Dom att bearbeta

Domen för dödsmisshandeln av en 29-årig man i Stockholm kommer säkerligen att diskuteras. Kollektivt ansvar för att ingripa samt civilkurage hos vittnen att stå fast vid sina utsagor är två viktiga områden att bearbeta.

Fler artiklar från Debatt