11 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristna behöver formulera en politik för full sysselsättning

Arbetslösheten är ett svårt gissel i vår tid och den som drabbas får lätt sitt liv förstört. Vår kultur bygger ju sedan urminnes tider på skyldigheten att förtjäna sitt uppehälle genom att arbeta, och detta är även en central punkt i den kristna tron. FN:s medlemmar insåg också, hur viktigt arbetet är, och föreskrev i sina konventioner om de mänskliga rättigheterna rätten till arbete. Nu har arbetslösheten nått den nya toppnoteringen 8 procent. Bo Södersten med flera skriver i en debattartikel i DN (den 9 augusti) om orsakerna till arbetslösheten och  regeringens amatörmässiga politik.Samhället har mer och mer accepterat att inte alla arbetsföra får arbeta, liksom även bidragsberoende och även fiffel blir allt mera accepterat.Som kristna måste vi dock säga stopp. Vi måste försöka formulera en politik för full sysselsättning. Samtidigt arbetar procentuellt fler människor än för 40–50 år sedan, då fruarna i stor utsträckning var hemma.  Kanske skulle arbetslösheten försvinna, om fler såg sin uppgift i hemmet (valfritt givetvis män eller kvinnor, efter eget val). Hemmet och familjen behöver ju också sin arbetstid, för att det uppväxande släktet ska få en bra grund i livet och omvårdnad.I en taiwanesisk tidning läste jag för några år sedan att sysselsättningsgraden hos dem var cirka 60 procent, att jämföra med cirka 78 procent hos oss. Trots detta är ju Taiwan ett blomstrande land.

Fler artiklar från Debatt