13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Plikten att läsa Bibeln måste ersättas med lust

Bibelläsningsplaner i kalenderform är inget för dagens unga. Där gamla mor enligt Pär Lagerqvist ”vände sitt bibelblad” bläddrar ungdomen i datorns filer. Bibelbruket tar sig nya former för den generation som mest läser sms i mobilen. Samtidigt ger datorer och cd-romspel nya möjligheter att själv söka sig kunskap. Vår uppgift är att hjälpa dagens unga generation att lösas från bibelläsningens plikt till bibelbrukets lust.Dagens reportage om bibelbruk den senaste tiden visar på intressanta, om än inte särskilt överraskande, siffror. Det kan knappast förvåna att kategorin ”unga vuxna” läser Bibeln mindre regelbundet än ”äldre”. Generationsskiftet mellan plikt/lust pågår som bäst också i kyrkor och församlingar. Skuldbeläggande antydningar om minskande bibelläsning snarare släcker än väcker intresset. Det gäller i stället att knyta an till lusten – ett lustfullt bibelstudium kan försätta berg.Som årets julklapp i Sverige år 2000 överträffade boklådor varandra i bibelutbud. Sällan, sedan Gustaf Vasas nyutgåvor för närmare femhundra år sedan, har rivet efter Bibeln varit större. Det var vid sekelskiftet lustfullt att äga den nya Bibeln.Bibeln tycks vara lättare att äga än att bruka. Men hur använda denna, av många nu undanstoppade, heliga bok? Man upptäcker snart att utan grundläggande kunskap om Bibeln stänger man sig själv ute från stora delar av kulturlivet. Film, konst och litteratur bottnar ofta i bibliska berättelser. Det var inte bara dagsversgiganten Alf Henrikson som kunde sin bibliska historia. Författare som Sara Lidman, Torgny Lindgren och Kerstin Ekman kryddar sina verk med bibelcitat. Det är egentligen inte möjligt att med behållning läsa modern litteratur utan gediget bibelkunnande i rockärmen.Så långt är de flesta överens. Bibelordet får gärna vara kryddan – men att Ordet skulle vara själva maten, den fasta födan utan vilken själen inte kan leva, är svårare att ta till sig. Lusten luktar med ens plikt och man ryggar tillbaka.Jag tror att det under ytan fortfarande finns en verklig hunger efter Guds Ord, alla trender och statistiska data till trots och den hungrige behöver inte lära sig tugga.Bibelns tid är nu. Överallt där människor möts ska Ordet möta oss; i skolan, på arbetsplatserna, under resor och i kulturlivet bör Livets hälsning möta oss. Inte som en objuden gäst men som en frisk dialog med livet. Många som tröttnat på skandal-församlingar och påflugna kristna har ändå en nyfikenhet på Bibeln kvar. Den nyfikenheten, som ytterst är ett förtroende för Ordet, är bibelarbetets största tillgång i vårt land.I höst är det 40 år sedan katolska kyrkan vid Andra Vatikankonciliets final presenterade det teologiska dokumentet Dei Verbum, Guds Ord. Vi får anledning att återkomma till jubileet i samband med Svenska Bibelsällskapets huvudmannaråd i november.Dokumentets förhållningssätt är unikt. Här ges för första gången i katolsk tradition ett erkännande till historiskt-kritisk exegetik samtidigt som bekännelsen till Ordets ofelbarhet, i till exempel texter ”för vår frälsnings skull”, förblir orubbad. Här slängs inte barnet ut med badvattnet, intellektuell hederlighet till trots. Jag tror att markeringen av Ordets auktoritet lyfter lusten att läsa, lyssna och lära – inte minst för den unga generationen.Inom kyrkor och samfund skäms vi för den tid, några årtionden före vårt, då bibelcitat användes som tillhyggen i debatten. Men nu, när intresset för tro och andlighet växer, tycks gammal fobi sitta i. Vi drar oss för att citera Bibeln offentligt eftersom risken att beklistras med etiketten ”fundamentalist” blivit överhängande.I Sverige behöver vi få en bred uppslutning av församlingar, kyrkosamfund och kultursamhället för att göra Bibeln tillgänglig för en bred allmänhet. Det är dags för en ny, positiv och frimodig, erkänsla för Bibeln som Guds hälsning och gåva. I Svenska Bibelsällskapet tror vi på stora bibelsatsningar tillsammans med bibliotek, skolor och församlingar i några av våra större städer under de kommande åren. Ingen medborgare ska undgå att nås av positiv och frisk information om Bibelns genuina tilltal. Håll ögonen öppna inför Bibelns Dag i januari 2006 då vi planerar en försmak av kommande satsningar på bred front.Bibelsällskapet kan inte genomföra stora bibelprojekt till allmänheten utan ett engagerat samarbete med lokala församlingar, bibelvolontärer eller kulturarbetare. Men än finns det tillräckligt många eldsjälar som är beredda att ge ut sig helt i det stora bibeläventyr som ligger framför.Det är dags nu att vända kurvor och trender. Lösta från plikten och fyllda av lusten.

Fler artiklar från Debatt