07 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Anpassa webbplatsen för handikappade!

Med den kristna människosynen borde det vara självklart att trossamfund och församlingar hade webbsidor som är tillgängliga för så många som möjligt. Men så är inte fallet.Jag har undersökt: www.pingst.nu, www.missionskyrkan.se, www.efk.se, www.svenskakyrkan.se och www.baptist.se. Dessutom har jag tittat på några av de största församlingarnas sidor: www.filadelfia.nu, www.immanuel.se, www.saron.se, www.uppsaladomkyrkoforsamling.se och www.livetsord.se. Vidare dagen.se och crossnet.se.Resultaten är deprimerande. Inte en enda av webbplatserna uppfyller de mest basala kraven på tillgänglighet. Tvärtom är de rent bedrövliga. Min erfarenhet är att ytterst få kyrkor och kyrkliga organisationer har tänkt på detta när de gjort sin hemsida.Detta borde vi skämmas över. Det är inte i linje med de kristna värderingarna.Det finns flera slags handikapp som man ska ta hänsyn till när man skapar en webbplats:1. Nedsatt syn, blindhet och färgblindhet. Sidan ska fungera för den som surfar med hjälp av blindskrift och talsyntes. Den ska kunna förstoras och förminskas och den ska erbjuda god kontrast.2. Begränsad motorik, alltifrån spastiska skador till musarm. Man ska kunna navigera på sidan utan att använda en mus.3. Nedsatt kognitiv förmåga. Sidans innehåll bör vara tillgängligt också på ett sätt som passar exempelvis dyslektiker eller invandrare.En handikappanpassad hemsida bygger på några enkla principer:Den bakomliggande koden ska vara semantisk och följa standarder.Man ska skilja mellan innehåll (HTML), utseende (CSS) och beteende (skript).Låt mig tala om vilka fördelar som i övrigt följer på handikappanpassning.Sidan fungerar bättre för sökmotorer, vilket leder till bättre indexering.Sidan tar mindre plats, vilket leder till minskade kostnader för att hysa den och snabbare nedladdning för den som tittar på den.Sidan blir lättare att underhålla och göra om.Kort sagt, det finns inga nackdelar! Det enda som håller oss tillbaka är okunskap och slapphet.En bra sida ur tillgänglighetssynpunkt kräver två saker: Att dess ursprungliga design görs tillgänglig och att det verktyg man använder för att uppdatera den också skapar bra kod. Nästa gång din församling uppdaterar sin sida, se till att anlita någon som kan fixa bådadera!

Fler artiklar från Debatt