16 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Hur vet Jakubowski att syndafallsberättelsen är en liknelse?

Jackie Jakubowski skriver en intressant krönika i Dagen 9 september. Jag har bara ett par frågor angående texten. Hur vet Jakubowski att berättelsen om syndafallet är en allegori?Enligt Nationalencyklopedin är allegori "en berättelse eller skildring som vill åskådliggöra något annat än det som konkret framställs". Alltså är syndafallsberättelsen enligt Jakubowski något annat än konkret. Det har med människans "mognad att göra".Ormen har inte heller ljugit enligt Jakubowski. "Det är ormen som förverkligar löftet att människan skapades till Guds avbild." "Ormen är inte Ondskan" i syndafallsberättelsen utan "snarare Guds verktyg". Min andra fråga. Hur vet Jakubowski allt detta?Efter dessa tankar reserverar sig Jakubowski för dem som läser texten naturligt (fundamentalister och ateister): om de tror att det står så i Bibeln har de inte lärt något av berättelsens moral, nämligen: "tänk fritt".Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större. Det är upp till var och en av Dagens läsare att fundera över om Jakubowski har tänkt rätt.Jakubowskis tolkning av syndafalsberättelsen är typisk för vår tid. Adam och Eva är inte historiska individer. Hela berättelsen i Bibeln är en allegori. Jakubowski tycks vara av samma andas barn som biskop John Shelby Spong.Som en jude behöver inte Jakubowski fundera över historiska frågor. För en kristen är saken annorlunda. Om Adam och Eva inte var historiska personer, om inte syndafallsberättelsen säger något verkligt, vad gör vi med Jesus och NT:s syn på honom?NT tycks betrakta Jesus som historisk person. Och enligt samma NT var Jesu livsuppgift att försona den första människans synd genom sin bokstavliga död och uppståndelse från de döda. Eller är också hela NT bara en allegori? För den nyfikne kan jag varmt rekommendera N T Wrights (biskop i Durham) monumentala bok The Resurrection of the Son of God (Fortress Press, 2003).Den moderna teologins grundläggande föreställningar vilar på biologin. Adam och Eva har aldrig funnits. Syndafallet var inte ett moraliskt fall från ursprunglig rättfärdighet utan ett steg uppåt från djurstadiet till människan. Människan blir moraliskt medveten och därmed ansvarig. Fallet blir ett steg uppåt. Var man placerar Jesus och hans försoningsdöd på korset i detta scenario blir naturligtvis problematiskt.Tänka fritt. Det är stort men tänka rätt är större! Jag tror faktiskt att Jesus (obs, en jude!) visste mer än någon annan hur det förhåller sig med syndafallet. Vesa Annalapastor i Horda missionskyrka Svar direkt: Det vet jag inteHur vet jag att bibliska berättelser – till exempel om det, i den kristna traditionen så kallade, syndafallet – är allegorier, frågar pastor Annala. Med risk att göra honom besviken (eller glad) är mitt svar: Jag vet inte. Och detta är ju hela poängen med min krönika – och med min uppfattning om Bibeln!Jag – till skillnad från både fundamentalister och ateister – uppfattar inte den bibliska skapelseberättelsen som en bokstavlig redogörelse för universums tillblivelse, inte heller historien om Adam och Eva som ett reportage från paradiset.Det som gör den bibliska texten så viktig för mig är dess etiska budskap och moraliska vägledning, där berättelserna fungerar som allegorier. Bibeln placerar alltid människan i centrum och ger henne en särskild värdighet och upphöjelse. Det är en berättelse om män och kvinnor som brottas både med sin omgivning och sina egna drifter.Deras liv är lika motsägelsefulla, passionerade, förvirrade och sårbara som gestalternas hos Shakespeare eller Dostojevskij. Eller som våra egna liv. Den Gud som inspirerat sina skapelser att nedteckna Skriftens ord har givit människan alla de attribut hon behöver för att välja mellan det goda och det onda. Hennes val, liksom deras konsekvenser, finns dokumenterade i Bibeln.Att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större, upprepar pastor Annala som om han visste säkert att han själv tänkte rätt. För min del vet jag inte vem av oss som tänker "rätt". Jag väljer att tänka fritt – och jag tror att i Guds ögon är detta större. Jackie Jakubowski

Fler artiklar från Debatt