16 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Karriärsugna minskar förtroendet för kyrkan

Biskop Martin Lind rasar mot de höga vd-lönerna. Men hur är det med biskopens egen lön? Är det rätt att en kyrkans man har generaldirektörslöner och att en kyrkoherde kan ha 50 000 kronor i månaden medan de lägst avlönade diakonerna som jobbar betydligt hårdare har kanske tredjedelen av denna lön?Karriärsugna i kyrkan minskar förtroendet för dess budskap. Paulus fick trots sin arbetsbörda ha extraknäck för att klara sig.

Fler artiklar från Debatt