06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Svenska biståndspengar finansierar tortyr i Uganda

Uganda har ofta inom svensk utrikes- och biståndsdebatt lyfts fram som ett positivt exempel på lovande afrikansk utveckling. Men bakom den krackelerande fasaden som socialdemokraterna, utrikesdepartementet och Sida försöker upprätthålla döljer sig en annan sanning: en utveckling där demokratin och respekten för mänskliga rättigheter stadigt försämras.Human Rights Watch skriver om Uganda att ”regeringen tillämpar regelbundet tortyr mot meningsmotståndare... misstänkta kriminella torteras ofta... politiska opponenter blir ofta hotade, gripna, inspärrade, misshandlade och torterade”. Tusentals barn har även dött och rövats bort i norra delarna av landet som ignoreras totalt av regeringen.Enligt statsvetaren Anders Sjö-gren har utvecklingen i Uganda gått åt fel håll sedan mitten av 1990-talet, och problemen rör även områden som korruption, nepotism, tilltagande intolerans och auktoritärt styre.Norge och Storbritannien har insett fakta och gör nu det enda rätta, man fryser sitt bistånd till Uganda. Men precis som socialdemokraterna rakryggat stöttade Castro ekonomiskt och moraliskt fram till  1991, stöttar partiet i dag Museveni i Uganda och vägrar att ta i beaktande hur situationen där degenererat.Sverige ger i dag en kvarts miljard i budgetstöd till Uganda, pengar som Museveni kan använda fritt och då pengarna är just budgetstöd är de inte knutna till någon speciell verksamhet eller projekt. Svenska skattepengar går således rakt in i en odemokratisk statsbudget vilket inte bara är pinsamt; det vittnar även om en djupt omoralisk socialdemokratisk utrikespolitik.Hur länge till ska svenskt bistånd finansiera våld och förtryck? 
Fler artiklar från Debatt