15 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Humanister bedriver internationellt arbete för nödlidande

nThomas Österberg undrar vad ateister gör för nödlidande, i sin artikel i Dagen den 20 september. Det är en utmärkt fråga, eftersom kyrkans insatser ofta får stort mediautrymme, men motsvarade insatser från sekulära organisationer sällan får uppmärksamhet.Att sekulära människor känner samma behov att hjälpa som religiösa är förstås så självklart att det knappast behöver påpekas. Men visst behöver det lyftas fram bättre:De svenska humanisternas norska systerorganisation driver hjälporganisationen Humanist Action for Human Rights. De fokuserar på nödlidande i Indien, bland annat offer för den religiöst sanktionerade prostitutionen (så kallade tempelprostituerade) och offer för det grymma kastsystemet.De svenska humanisterna har ingen egen biståndsverksamhet, då vi fortfarande är alltför små och saknar både egna tillgångar och statliga stödpengar, till skillnad från andra livssynsorganisationer i Sverige, som till exempel Svenska kyrkan och frikyrkorna.Många andra humanistorganisationer som ingår i världsorganisationen International Humanist Ethical Union har också hjälpaktiviteter. IHEU organiserade bland annat insamlingar i samband med Tsunamikatastrofen.nNär det gäller katastrofen i New Orleans i USA så arbetar våra amerikanska systerorganisationer med hjälparbete i den utsträckning de förmår.Att sekulära humanister känner ett stort engagemang för människors rättigheter och värde är förstås en självklarhet. En skillnad mellan humanistisk etik och religiös etik är dock att den humanistiska etiken omfattar alla människor, även kvinnor, homosexuella, tempelprostituerande eller de ”lägsta kasten” i Indien. Det är därför de humanistiska hjälpinsatserna i vissa fall når längre än de religiösa.Det är inte den kristna tron som skapar viljan att räcka ut en hand. Det är den allmängiltiga principen om människors lika värde och kärleken till sin nästa. Behöver man en kristen tro för att vilja hjälpa, då är det något som är fel.När Hattersley skriver att ”Vi ateister måste acceptera att de flesta troende är bättre människor”. blir jag faktiskt lite full i skratt. Jag vågar tro att Österberg inte själv omfattar den märkliga tesen, även om han gillar att referera den. Den kristne som omfattar den tesen har en narcissistisk självbild som knappast kan betraktas som sund. Den är lika bisarr som när ungarna på skolgården gastar att ”vi på Östermalm är finare människor än ungarna på söder”.Att kristna engagerar sig i hjälp-arbete är lovvärt. Låt oss hjälpas åt och samverka i de insatserna.
Fler artiklar från Debatt