19 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Högervriden vänstervriden – eller bara kärleksfull och barmhärtig?

Tomas Dixon frågar sig i en artikel (Dagen 27 oktober) om kristna på grund av sina åsikter automatiskt blir högervridna. Han avslutar med att fråga vilken väg vi ska välja som kristna.Det kan vara en stor hjälp att ändra sitt perspektiv och börja i en helt annan ände. Var står jag i förhållande till Gud och i förhållande till mina medmänniskor? Är Gud, hans kärlek och barmhärtighet det som präglar mitt liv, eller bygger min tro på bibelverser och predikningar som jag har lärt mig utantill?En kristen som känner sig säker i sitt förhållande till Gud känner sig också säker i sitt umgänge med människor som valt att leva sina liv annorlunda. Vi är alla – troende och icke troende – i behov av Guds barmhärtighet, och står följaktligen på samma nivå. En kristen som upplevt Guds barmhärtighet vill också visa barmhärtighet mot sina medmänniskor. Kristus visste vad som var rätt och fel, men kombinerade detta vetande med kärlek. Han gjorde det genom att vara nära alla sorters människor.Det är inte så svårt att uttrycka ”konservativa” åsikter om Irak, aborter, muslimer, homosexuella och så vidare under en predikan inför likatänkande. Det är något annat att föra ett samtal på tu man hand med någon som till exempel har genomgått en abort eller blir föraktad av sin egen familj för att han/hon är homosexuell. Det är på denna nivå vi som kristna ska hantera dessa svåra frågor.Nu hävdar jag inte att vi ska vara rädda för att uttrycka våra åsikter offentligt, men vi måste tänka över vårt motiv och vad det är som driver oss i dessa frågor. Om Kristi kärlek och barmhärtighet får styra våra liv, kombinerat med en naturlig närhet till alla sorters människor som av olika anledningar har det svårt, kan vi åter bli en viktig kraft i samhället.Frågan är inte om vi är socialister eller konservativa. Frågan är om vi är helt vanliga anständiga kristna som har fattat vad det handlar om, nämligen kärlek och barmhärtighet.

Fler artiklar från Debatt