18 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Ändrat beteende minskar aidsspridningen

Beskrivningen av USA:s stöd till kampen mot aids i Afrika i Dagen den 2 november kan inte stå oemotsagd. Frågan gäller hur man bäst kan bekämpa hiv-spridningen i Afrika. Ugandas exempellösa framgång med ABC-programmet visar att beteendeförändringar har den största betydelsen för att minska smittspridning, medan effekten av massiv spridning av kondomer fortfarande är oklar. Det finns hittills inga studier som kan visa någon hiv-förebyggande effekt av masskampanjer för ökad kondomanvändning.President Bush har i PEPFAR-programmet satsat ofattbara 15 miljarder dollar på ett brett program mot hiv/aids. Av dessa pengar går 990 miljoner till förebyggande åtgärder. I programmet tar man konsekvensen av erfarenheterna från Uganda och satsar på att sprida ABC-programmet till andra länder i Afrika. I programmet finns inget avståndstagande från kondomanvändande eller minskade anslag till kondomer. Däremot sätter man kondomanvändning i perspektiv där betoningen ligger på senarelagd sexdebut och trohet.USA kritiseras för att de vågar tala klartext och nämna beteendeförändringar som en viktig del för att hindra smittspridning. Jämför med vårt eget biståndsorgan Sida, som enbart nämner säker sex som enda preventiva åtgärd. Programmet använder sig av ett stort antal partners, varav de trosbaserade bara är en liten del. Detta borde knappast vara misskrediterande. Kyrkorna har ett mycket stort inflytande i det afrikanska samhället och torde vara en av de viktigaste och effektivaste partners i detta arbete.Vilka organisationer skulle vara bättre rustade att motivera till beteendeförändringar på ett trovärdigt sätt? Att genomföra bestående beteendeförändringar i ett samhälle är ingen enkel sak, och hela tiden måste nya generationer motiveras. I Uganda har man nu under de senaste två åren sett en ökad hiv-prevalens från sex procent till sju procent. Att skylla detta på PEPFAR-programmet och dess påstådda kondomnegativa attityd är väl magstarkt!
Fler artiklar från Debatt