14 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Är verkligen Gud en så sällsynt dålig pedagog?

I debatten på kyrkomötet säger biskop Erik Aurelius att ”vad som strider mot Guds ord inte alltid är självklart” (Dagen 28/10). Till honom, som har stor erfarenhet av en akademisk läromiljö, och till alla andra som röstade för en välsignelseakt vill jag ställa följande fråga:Om nu Gud tycker att det är en bra idé med homosexuella äktenskapsliknande relationer, varför är han då en så sällsynt dålig pedagog som tillåter att det på ett flertal ställen i Bibeln står att det är en styggelse om en man ligger med en annan man som man ligger med en kvinna?En av reformationens grundpelare är ”Skriften allena”, där bland andra Melanchton hävdar att uttolkningen av skriften inte är dunkel, utan klar. I företalet till beslutet från Uppsala kyrkomöte 1593 står det: ”Begär för den skull av alla fromma och Kristtroga människor, att de hela denna bekännelse icke annorluna förstå eller uttyde, än som orden och meningarna lyda”.En av grundpelarna för att vara en luthersk kyrka är alltså att inte försöka tolka in något annat än det som klart står i skriften, vilket på allvar gör att man ställer sig frågan om Svenska kyrkan fyller kyrkolagens krav på att vara en evangelisk luthersk kyrka efter detta kyrkomöte.Till alla dem som röstade mot partnerskapsvälsignelsen på kyrkomötet vill jag ställa följande fråga: På vilket sätt är den Svenska kyrkans läromässiga beslut på detta kyrkomöte mindre kyrkoskiljande än besluten i Augsburg, Konstantinopel 381, Efesos 431, Chalcedon 451? Om detta beslut skiljer Svenska kyrkan från den renläriga kyrkan, vilket blir då konsekvensen för mig?Ska jag lämna Svenska kyrkan omedelbart för att markera mitt avstånd till heretikerna, och i så fall, vart skulle jag gå? Eller ska jag vänta tills nästa års kyrkomöte kanske ger mig möjlighet att omfördela min kyrkoavgift till någon församling i landet där den rådande skrifttolkningen mer överensstämmer med min egen?
Fler artiklar från Debatt