16 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Folkpartiets skolförslag hot mot religionsfriheten

Det är förbluffande att ett liberalt parti kan lansera ett förslag som så tydligt diskriminerar skolor enbart på grund av religion. Artikeln på DN debatt 31 oktober ger inte uttryck för liberalism, utan för ett fördomsfullt sekulärt tänkande.Det fp säger om sektskolor är fullständiga självklarheter för alla, men läser man debattartikeln noggrant inser man snart att det inte bara är extrema skolor som har anledning att oroa sig. Hela texten andas misstänksamhet mot konfessionella skolor i allmänhet.Artikelförfattarna fabulerar om att det finns många exempel på att lagstiftningen inte sätter stopp för sektskolor. Skolverkets chef för tillståndsgivning, Birgitta Fredander, är av rakt motsatt uppfattning. I en tidningsintervju säger hon att granskningen redan nu är omfattande, och att det inte finns någon anledning att misstänka att skolor som inte lever upp till målen om värdegrund och allsidighet godkänns.Fp:s förslag är ogenomtänkt. En huvudpoäng är att ”förekomsten av en konfessionell friskola måste ske på grundval av att myndigheterna har förtroende för skolans huvudman”. Detta skulle kunna tjäna som ett skolexempel när det gäller bristande rättssäkerhet och politisk godtycklighet. Förtroende är per definition något subjektivt. Vilka kriterier för förtroende har folkpartiet tänkt att ”myndigheterna” ska gå efter? Hur definieras det ”samhälle” som ska känna förtroende? Hur mäter man ”samhällets förtroende”?Det allvarligaste är dock att förslaget är ett direkt hot mot religionsfriheten. Folkpartiet vill införa en särlagstiftning för religiösa skolor. Trots att de själva skriver att de allra flesta religiösa skolor fungerar mycket väl så vill de sätta stopp för alla nya religiösa skolor. Religion räcker som kriterium för att inte beviljas tillstånd. Ansökningar måste i ett liberalt samhälle självklart behandlas individuellt, och bedömas utifrån hur de lever upp till de målsättningar om kvalitet och värdegrund som lagen sätter upp. Att göra religionen som sådan till ett kriterium för att förbjuda skolor är ur demokratisk synvinkel direkt farligt.Den kritiska frågan är inte hur vi ska behandla ansökningar från extrema destruktiva rörelser. För det har vi en väl fungerande lagstiftning och praxis. Det allvarliga i förslaget är att fp anser att religion räcker som kriterium för att stoppa etablerandet av friskolor. Det är inte ett uttryck för liberalism, utan för ett trångsynt och dogmatisk tänkande.

Fler artiklar från Debatt