17 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Inrätta ett interreligiöst råd!

Religionsfobin och anti-muslimska strömningar måste brytas. Konfrontation måste ersättas med dialog. De ökande anti-muslimska tendenserna är strömningar som dels grundas på okunskap och främlingskap inför islam, dels för att alltför många likställer muslimer generellt med islamistiska terroristgrupper. Det synsättet drabbar många oskyldiga muslimer och måste bekämpas.Vi behöver mer av dialog mellan religiösa grupper. Därför föreslår kristdemokraterna i Malmö inrättandet av ett interreligiöst råd för att stärka religiösa organisationers deltagande i samhällsbygget, öka kunskapen, stärka dialogen och samhörigheten mellan icke troende och Malmöbor med olika religiös tro. Kanske kan förslaget stå som modell för liknande råd på andra håll runt om i Sverige? Vi tror inte på att föra kampen genom att göra lärare till angivare till Säpo om elevers åsikter eller genom att förbjuda huvudduk och andra religiösa symboler i skolan. Nej, det riskerar i stället att bidra till polarisering mellan olika grupper och att fler känner sig marginaliserade i samhället. Det i sin tur underlättar snarare rekryteringen till extrema organisationer! Inrätta ett interreligiöst råd i Malmö och låt det stå modell för resten av Sverige.

Fler artiklar från Debatt