08 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vässa vapnen mot människohandel!

Runt om i världen köper människor en annan människas kropp för sexuella tjänster. Oftast handlar det om unga flickor och kvinnor. Människohandel för sexuella ändamål är vår tids slavhandel och är i dag en mycket lönsam verksamhet för den grova organiserade brottsligheten. Risken för upptäckt är låg samtidigt som det finns omfattande möjligheter att tjäna stora pengar. Sverige är inget undantag när det gäller människohandel.I Rikskriminalpolisens senaste rapport om människohandel för sexuella ändamål (KUT-rapport 2005:4), avstår rapportörerna från att göra en uppskattning av hur många flickor och kvinnor som kan ha varit offer för människohandel i Sverige under 2004. De menar att antalet människohandelsoffer som uppdagas i Sverige helt beror på de resurser som polisen kan lägga ner på denna typ av brottslighet. I en tidigare rapport uppskattade rikskriminalpolisen att mellan 400 och 600 kvinnor per år är offer för människohandel i Sverige.Kampen mot människohandeln måste föras med ett helt batteri av insatser. Ett antal viktiga lagändringar mot människohandel trädde i kraft under 2004. Men i samband med att riksdagen beslutade om lagändringarna, betonade vi i folkpartiet att regeringen snarast måste utreda ytterligare en viktig lagändring.Som villkor för brottet krävs nämligen att en person med ”olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat otillbörligt medel” förmår någon att utsättas för sexuell exploatering. Är något av dessa villkor uppfyllda handlar det om straffbar människohandel. Men det har visat sig vara praktiskt taget omöjligt att slå fast om dessa villkor uppfyllts.För att de som handlar med kvinnor ska kunna dömas för människohandel måste offren, kvinnorna, kunna styrka att de utsatts för olaga hot, vilseledande, utnyttjande av sin utsatthet eller på annat sätt lurats till prostitution. Mannen förnekar naturligtvis att han rekryterat henne på ett otillbörligt sätt och hävdar att kvinnan mycket väl förstod vad som förväntades av henne och att hon frivilligt gett sitt samtycke till detta. Då blir det en för kvinnan orimligt besvärlig och påfrestande bevisning. Hon blir ifrågasatt av mannen, dennes ombud och troligen också av domstolen. Man kan dra en parallell med rättegångar rörande kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt.I inget enda fall har en person fällts för människohandel när det gällt kvinnor över 18 år beroende på den svårtillämpade lagstiftningen. Är kvinnan under 18 år krävs inga särskilda villkor för att brottet människohandel ska bli tillämpligt.I dessa fall har domstolarna kunnat döma för människohandel. Samma villkor bör därför gälla för alla, oavsett ålder, som utsätts för människohandel. Det går att skärpa lagstiftningen och på så sätt rädda kvinnor undan de vedervärdiga människohandlarna.I kampen mot den organiserade brottsligheten som ofta står bakom den grymma människohandeln för sexuella ändamål, behöver polisen och åklagarna betydligt vassare verktyg än i dag. Möjlighet till bland annat hemlig rumsavlyssning (så kallad buggning), bevisprovokation och infiltration är nödvändigt och något som redan finns i många andra europeiska länder.Under de senaste åren har det blåst kraftiga vindar i vissa europeiska länder för att likställa prostitution med andra yrken. I Sverige däremot har utvecklingen gått i den motsatta riktningen. Den svenska sexköpslagen är viktig i kampen mot prostitution. Mycket talar för att lagen även har haft en dämpande effekt på människohandel i Sverige.Tack vare sexköpslagen har det blivit svårare att erbjuda sexuella tjänster offentligt vilket gör det mer komplicerat att skaffa kunder. Sexköpslagen har sannolikt också bidragit till att Sverige, av människohandelns förövare, kommit att anses som ett ”svårt land” att verka i. Samtidigt har utvecklingen av Internet medfört att marknaden för sexuella tjänster har ökat kraftigt och förenklat sexhandeln.I samma takt har polisens arbete försvårats avsevärt. Landgränserna suddas också ut när flickorna kan bjudas ut via Internet och kontakter lätt kan knytas. Arbetet mot människohandel kan därför bara bli framgångsrikt om det bedrivs över landgränserna i och utanför Europa.Handlarna och profitörerna ska sättas i fokus. De begår en kriminell handling med människor oavsett vilken ålder offren har och hur pass medvetna de är om vad handlaren kräver av dem och om de förhållanden de ska ”arbeta” under.
Fler artiklar från Debatt