13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Lantbrevbärare behövs i glesbygd

Det sjuder av liv på landsbygden och då menar jag inte i första hand en aktiv natur där blommor och bin frodas. Jag menar att det finns människor som jobbar aktivt för just sin hembygd. Det är fantastiskt att möta dessa eldsjälar. Det är fantastiskt att se och höra hur byalag och sockenråd samlas kring gemensamma spörsmål. Aldrig ger de upp.Vilken tur för hela landet att vi har dessa, så att vi fortfarande har en levande landsbygd. Jag har själv levt på landet under större delen av mitt liv och jag känner mig lycklig av att veta att det finns ett smultronställe som väntar på mig.Jag är inte ensam om att ha en positiv relation till landsbygden. Nästan varje svensk har det. I stort sett kan var och en spåra släkten tillbaka dit. Intresset för att tillbringa tid i stugor, på fjällvandring eller i den tätortsnära landsbygden är stort.Jag blir förtvivlad när jag ser hur nonchalant glesbygdens bofasta befolkning alltför ofta blir behandlad av det offentliga Sverige.När exempelvis Posten AB säger sig behöva effektivisera sin verksamhet, trots miljardvinster, då är det glesbygdsbornas postgång som ska försämras.När kassaservice försvinner på orterna så är det främst landsbygdsbor som drabbas.När modenyckerna slår igenom i den kommunala äldrevården – alla ska ju nu helst vårdas hemma, äldreboenden har man inte råd med – ja då är det åter de äldre på landsbygden som drabbas hårdast.Matleveranser kommer en gång i veckan, och den äldre ensamma människan förväntas värma de kalla pannkakorna som har fraktats över halva Sverige.För att tillgodose landsbygdens behov av basservice till rimliga kostnader, krävs ett samarbete över sektors- och myndighetsgränser. Staten bör därför ställa krav på myndigheterna att samordna sin lokala service. Lagar och förordningar bör ses över i syfte att skapa en större flexibilitet till lösningar för god service på landsbygden.Den glesa befolkningen på landet är illa lämpad för den svenska ”stuprörsmodellen”. Det måste ställas krav på myndigheterna att de söker samarbete såväl lokalt som regionalt i mycket större utsträckning än vad som görs i dag.Särskilt viktiga funktioner på landsbygden är en väl fungerande postgång. Lantbrevbäringen utgör en av landsbygdens fördelar som bör stärkas och med fördel tillföras fler uppgifter i samverkan över sektorsgränser. I stället för att avveckla brevbärarna så bör de kunna utvecklas.Lantbrevbärarna är något av samhällsväktare som utöver att betjäna folket med postgång även ser till hur folket mår. Automatiskt så ser de om tidningen är hämtad eller om det ”lyser” i stugorna. Den svenska landsbygden är en stor tillgång för oss alla. Dess historia och kultur är enormt viktiga som budbärare om en gången tid, men den berikar oss även i nutid. Statens försök att radera bort byanamn och gårdsnamn från våra adresser kan inte accepteras. Det är viktigt att i stället stärka det som bidrar till identitet och egen historia.Jag kan aldrig acceptera att man nedrustar den glesbefolkade delen av landet. Jag kräver i stället att alla beslutande församlingar drar sitt strå till stacken för att behålla en levande landbygd som växer och frodas.

Fler artiklar från Debatt