23 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Yoga i skolan borde öppna även för morgonbön

Jag läser med glädje i Lärarnas Tidning 19/05 om yoga i skolan. Alla med den ringaste insikt om yogans bakgrund och rötter vet att kroppsövningen är intimt och oupplösligt förenad med buddhismen.I jämlikhetens namn måste detta öppna för morgonbön i skolan. Objektiv, empirisk forskning har påvisat att bön – oavsett religion – har lugnande effekt på människosjälen. Bland annat har man konstaterat signifikant lägre nivåer av hjärtinfarkt hos bedjare.

Fler artiklar från Debatt