13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

En förberedd frigivning från fängelserna minskar återfallen

Antalet anmälda brott

har ökat med 12 procent de senaste 10 åren. Tre år efter avtjänat fängelsestraff har i genomsnitt 40 procent av de frigivna återfallit i brott. Det finns exempel på hur dålig frigivning kan se ut.Interner som utan förberedelse släpps ut vind för våg och som plötsligt står utanför murarna med sina tillhörigheter i en plastpåse. Inga planer, ingen struktur. Detta må inte vara regel, men det förekommer. Och det duger inte. Svensk kriminalvård mäktar inte med sin uppgift. Återfallsstatistiken talar sitt tydliga språk.Kriminalvårdens viktigaste uppgift är att förhindra att interner fortsätter sin brottsliga bana den dagen de får lämna fängelset. Därför måste verksamhetens huvudändamål, från första dagen i fängelse, vara en återanpassning inför frigivningen.När fångar friges utan vettig sysselsättning, utan bostad, utan socialt nätverk drivs de rakt i armarna på de kriminella kretsarna. Där erbjuds den gemenskap som samhället förvägrar den frigivne. Kristdemokraterna kommer i en ny regering arbeta för att snarast, med stöd av myndigheter och forskning och i nära samverkan med frivilligorganisationer, skapa ett mer omfattande program inför frigivningen.

Varje intern ska

ha ett individuellt handlingsprogram som fokuserar på attityder, beteenden och omständigheter som upprätthåller ett brottsligt beteende. Konkreta, realistiska deletapper och mål ska finnas uppsatta för att successivt nå en återanpassning. Det är av stor vikt att kriminalvården tar itu med eventuellt drogmissbruk. Det avgör till stora delar om internen över huvud taget ska lyckas i framtiden eller inte.

Kristdemokraterna vill

satsa mer resurser än i dag för att frigöra och stödja personal som kan arbeta med påverkansprogrammen. Det är också viktigt att se till att de intagna erbjuds arbete och annan sysselsättning inom anstalten. Genom utbildning, undervisning, arbets- och social färdighetsträning ökar förutsättningarna för ett laglydigt liv i frihet.Alla som friges från ett längre fängelsestraff bör erbjudas en meningsfull tillvaro i form av en praktikplats och en bostad, i kombination med bättre utslussning och motivationsprogram än i dag under fängelsetiden.Det finns de som tycker att man ska låsa in och slänga bort nyckeln. Eller att man åtminstone inte ska stödja en frigivens väg tillbaka i samhället. En sådan attityd kan kristdemokraterna aldrig acceptera. Den strider mot vår människosyn, och den är ett djupt svek mot alla de brottsoffer som kommer att bli utsatta för återfallsbrott.

Fler artiklar från Debatt