17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Nynazism visar nytt ansikte i SVT

Varför har SVT,

SR och Sveriges bibliotek övergett sin policy att inte sprida nazistisk musik? Jag vet inte om SVT, SR och biblioteken har följt någon uttrycklig princip om att inte sprida nazistisk ungdomsmusik, men fram till för något år sedan spred dessa skatte- och licensfinansierade institutioner mig veterligen (och med rätta) inte ens ”nationalistisk” rock av typen Ultima Thule. Detta trots att nämnda grupp och andra så kallade vikingarockband åtnjuter stor popularitet på Sveriges skolgårdar.Från nolltollerans för nazistiska tendenser har först Sveriges Radio, sedan biblioteken och i och med årsskiftet nu även SVT börjat sprida musik som öppet hyllar SS och andra aspekter av Tredje riket i kombination med uppmaningar till mord, hat, djävulsdyrkan och vandalism. Det handlar om en form av hårdrock som många trott var ”ute” men som har fått nytt liv på senare tid: black metal eller svartmetall.

Till skillnad från

1980-talets hårdrockare använder sig de nya svartmetallmusikerna inte bara av satanismens symboler utan har själva bevisligen begått mord och bränt ner kyrkor, framför allt i Norge – där svartmetallen fick en nystart för tiotalet år sedan. De har givetvis även begått en lång rad ”mindre” brott, som lik- och gravskändning. Från att ”bara” ha hyllat jävlar och demoner har denna subkultur, särskilt i Norge och Sverige, återfötts genom att anamma SS-kultens ”moderniserade” form av asatro. Denna utveckling är utförligt dokumenterad i boken ”Lords of Chaos”, skriven av Michael Moynihan och Didrik Söderlind, två icke-kristna grävande journalister.

Långt ifrån alla

svartmetallband sjunger om Hitler och har nationalsocialismens mest kända symbol på sina skivomslag. Men personer med djupare kunskaper om nazism kan känna igen andra symboler och figurer från Tredje riket i så gott som alla svartmetallbands texter, skivomslag, hemsidor etcetera. Exempelvis marknadsförde SVT häromveckan den svenska gruppen Marduk på vars senaste skiva (2004) de hyllar stackars SS-soldater ”loyal to the bitter end”. Men i deras låt ”Blutrache” (blodshämnd på tyska) sätter de sitt hopp till en ”Black twelve-armed holy sun”, SS-organisationens heligaste, tolvarmade svastika. I SVT:s nya hårdrockssatsning ”Rundgång” fick detta käcka band framföra den klämmiga visan ”The Hangman of Prague”. Här följer några strofer ur den: ”Smite your foes that they may die, splattering blood across the sky.Architect of genocide in death taking pride.The shape of things to come.”(fyra gånger)Av låtens namn och andra ledtrådar i texten framgår att den som av sångaren uppmanas ”döda sina fiender” är en av Förintelsens arkitekter: SS-Obergruppenfuhrer Reinhard Heydrich. Och vad indikerar ”The shape of things to come”?!Må vara att ”Rundgångs” rätt unga redaktion tycker nazism är häftigt, alternativt har skolkat från samtliga lektioner då det berättades om nazismen, men SVT:s ledning då, finns där inte en endaste person med lite bildning?

Att Rundgångredaktionen

dock inte är okunnig om att svartmetall är mer än musik framgick av ”Rundgångs” andra hemsida, den på SVT. Redaktionen ställde där frågan: ”Tycker du att det är viktigt att man, som black metal-fan, står bakom genrens ideal?” Redaktionens egna ideal framgår av en mängd djävulstecken på deras hemsidor på SR och SVT (de har en på varje bolags domän). För att även fysiskt sprida sin ideologi ordnade man genom SVT:s hemsida en utlottning av en verklig klenod:”Nu har du chansen att vinna en djävulstreudd som Angela Gossow och Michael Amott från Arch Enemy signerat. Allt som du behöver göra är att svara på några enkla hårdrocksfrågor från Melker så har du chansen.” (Direkt citat från SVT:s hemsida.)Fram till 1990-talet bevakade media kritiskt ungdomskultur. Men numera finns uppenbarligen inget budskap, hur sjukt det än är, som kan få media och folkopinion att säga ”stopp”. Därför bör det väl kanske inte heller förvåna att ledningen för Sveriges bibliotek har följt i ”Rundgångs” fotspår och tagit in svartmetallens glansigaste reklamblad på biblioteken. Är det för att även mindre bemedlade barn ska kunna ta del av de trevliga budskapen? Bladet ifråga heter Close-Up Magazine och marknadsför sig med hjälp av bland annat pentagram. På tidningens hemsida välkomnas man av ”Klubb 666”. Allvarligast är dock att tidningen låter kända satanister hylla ritualmördare. Citat från oktobernumret 2005, s. 38: ”Så får man inte säga, men jag skiter i det”. Det bör därför knappast förvåna att Close-Up aktivt marknadsför Project Hate.SVT, SR och våra bibliotek sprider nazistiskt gift. Betalar du skatt och tv-licens är dina pengar med och bekostar detta.

Fler artiklar från Debatt