17 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vad innebär förnuftstro i politiken?

I en intervju

i Dagen (8/2) berättar folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson om sin syn på tro och politik. Han menar att det blir fel om politik motiveras med religiösa argument, som till exempel att något står i Bibeln. ”Det är inte sakligt och hör inte hemma i politiska sammanhang”, uttrycker Johansson det.Mot detta tänkande sätter han förnuftstro, humanism och vetenskap. Frågan som jag vill ställa är: Gäller detta krav också humanistiska och politiskt-ideologiska argument, som saknar vetenskapligt stöd? Man talar om solidaritet med fattiga, människors lika värde med mera, trots att detta inte är något man forskar fram med naturvetenskapliga metoder. Hör då dessa argument hemma i politiken?

Vad skulle hända

om politiken var just fri från kristen tro och grundad på majoritetens syn på vetenskap? Johansson tror på evolutionsteorin som grunden för människans tillkomst. Om man ska styra samhället utifrån detta, var hamnar man då? Evolutionsteorin talar om utveckling genom att de starka överlever och de svaga dör ut.Detta gränsar till det rasbiologiska tänkandet och är mycket långt från den kristna tanken att värna om de svaga, som lyckligtvis fortfarande präglar det svenska samhället, åtminstone delvis.

Fler artiklar från Debatt