11 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Vi står fast vid det baptistiska dopet

Ruben Axelsson

(14/2) kommer med ett antal frågor till följd av Pingstkyrkan i Lunds arbete med frågan om dop och medlemskap. Mot bakgrund av att vi är inne i en pågående process är vi just nu inte så intresserade av att driva en ståndpunkt i insändarspalter. Dock tycks några tydliggöranden vara nödvändiga.Församlingsledningen står fast vid det baptistiska dopet. Det finns inget förslag att acceptera barndopet som ett dop eller ändra vår praxis. Vi anser att det är naturligt för dem som vill vara med i vår församling att ta till sig församlingens lära, också i denna fråga.

Dock har vi

funnit att barndopet kan vara så djupt rotat att man anser det ögonblicket som Guds frälsningshandling i sitt liv. Vi har inte funnit det rimligt att avkräva en uppriktigt troende att avsvära sig detta.Vi lider av att inte kunna ge ett antal personer som i all övrig mening fyller det vi lägger i begreppet medlemskap ett officiellt erkännande som medlemmar. Därför föreslogs en stadgeändring som gör det möjligt att ta in medlemmar som inte är troendedöpta. På detta sätt strävar vi efter att vara trogna Bibelns riktlinjer både i fråga om dop och i fråga om församlingens enhet.

Fler artiklar från Debatt