13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Poliser ska finnas där de behövs – när de behövs

Här en replik till Johan Linanders (c) debattartikel i Dagen 14/2. Antalet poliser ökar för sjätte året i rad. Under mandatperioden utbildas 4 000 nya poliser. Det är så många poliser som är möjligt att utbilda utan att försämra kvaliteten. Vi har en nettoökning med närmare 1 500 poliser på bara några få år. Antalet civilanställda har också stigit kraftigt.Fakta är att polisens ekonomi är god, de har haft ett överskott fem år i rad. Regeringen har genom de kraftiga resurstillskotten sett till att polisen och övriga delar av rättsväsendet har goda förutsättningar att bedriva en bra verksamhet.Situationen varierar självklart från län till län och det är också därför det är upp till polismyndigheten i varje län att avgöra hur stort ett närpolisområde ska vara. Vad det gäller närpolisens organisation anser jag att det viktigaste är att vi har poliser ute på gatorna där de behövs, när de behövs. Inte att de är knutna till en viss kontorsbyggnad.Även om det är viktigt att föra fram att vi får fler poliser så är det endast en del av det arbete som ska ge oss en bättre polismyndighet. Det allra viktigaste är att se till att polisen har bra verktyg att utföra sitt jobb. Det handlar bland annat om utökade möjligheter att använda DNA-teknik och möjligheten att avlyssna.Centern ställer sig mot förslaget att låta polisen fortsätta använda ett av sina mest effektiva verktyg, nämligen att använda lagrade teleuppgifter för att spåra grovt kriminellas kontakt med varandra. Det rimmar dåligt med uttalanden om att vilja ha en mer effektiv polis.

Fler artiklar från Debatt