13 april 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Kristna ledare är allt för tysta

”Obalanserat när

kristna värden framställs i tv” var rubriken i Karin Cedersjös artikel i Dagen den 4 april. Hon tycker att den senaste tidens tv-program om kristna värden har varit alltför obalanserade. Riksförbundet Kristen Tro och Livsstil, RKTL har enligt henne stått för den kristna rösten och hon frågar sig var vi hämtar de kristna värdena. Hon undrar: varför är det självklart att abortfrågan, äktenskap, homosexualitet, yttrande- och religionsfrihet samt kristendomens bevarande är representativa för den kristna tron?Svaret för oss är väldigt enkelt. Alla dessa frågeställningar finner man svaren på i Guds ord. Frågor om familjen, barnens rätt till mamma och pappa och äktenskapet är högaktuella nu och det sker en uppluckring av dessa grundfundament. Pastorer riskerar fängelse, präster och pastorer blir portade från skolor, trakasserade med mera och vi vill som riksförbund stå för deras sak.

Kristendomens bevarande

är i allra högsta grad en central fråga för varje troende. Det pågår en förföljelse mot bibeltroende som inte existerat på 150 år i Sverige. Vi avlivar 35 000 barn varje år på våra svenska sjukhus och snart kommer kvinnor från andra länder hit för att med statliga medel få aborter utförda. Detta tycker vi är fel.Karin Cedersjö ser bekämpningen av fattigdomen och att verka för global rättvisa som viktigare frågor än de vi driver. Jag håller med om att det är jätteviktiga frågor och väl ryms inom vårt riksförbund. Vi skulle gärna ställa upp på en debatt om rättvisa och hur vi ska bekämpa fattigdomen. När vi vill ha tillbaka kristendomsundervisningen i skolan så är det för att den kristna etiken, omsorg om de fattiga och svaga och allt som rör en kristen tro och livsstil ska vara en del av vårt samhälle.Vi hade en hearing för en tid sedan om faderlöshet och konsekvenserna av det. Vi är under uppbyggnad och kommer att ta fram fler frågor. Det går inte att komma förbi omsorgen om de svaga, hemlösa och missbruksproblemen i det kristna budskapet. Dessa frågor ligger oss varmt om hjärtat.Liknande organisationer som vår väljer ofta en kärnfråga, vi har hittills valt fem.Vi kan inte aktivt driva alla frågor vi skulle vilja och har valt att ta de frågor som vi bedömer mest aktuella just nu.

Det fungerar vanligtvis

inte så att man ringer en journalist och ber dem göra ett program om ett ämne. Det ska också sägas att flera journalister jag haft kontakt med har i samband med programmen kontaktat kristna ledare och organisationer. Inte alla har varit villiga att ställa upp och tala om dessa frågor utifrån en traditionell kristen bibelsyn. Den kristna rösten har varit väldigt tyst.Homorörelsen och liberala politiker har ofta oemotsagda drivit sina frågor framgångsrikt och vi kristna har sällan fått vara med. Men det håller på att ske en förändring och det är plötsligt aktuellt med vad de frikyrkokristna tycker och tänker. Vi har tagit de tillfällen vi fått och berättat vad vi tror på utifrån en traditionell bibelsyn.Vi är medvetna om att de ämnen vi valt att fokusera på är politiskt känsliga men det märks på den respons som kommit efter programmen att dessa frågor är viktiga för många, inte bara för kristna. Det hörde bland annat av sig en man som inte var bekännande kristen och sa att han stöder oss fullt ut och att han kan ta fram väldigt många som tycker som oss. Många är trötta på det moraliska förfallet och förväntar sig att vi kristna har svaren.Karin Cedersjö uppmanar oss till sist att komma till Jesus för att fråga vilka de kristna värdena är och hur vi får ett balanserat och bibeltroget vittnesbörd mot samhället.

När man talar

om balans måste man fråga sig, vad är det för balans vi ska ha. Är det balans för att inte stöta sig mot samhället? Är det balans som passar in i den Gudsfrånvända tidsandan och i den svenska riksdagen?Om Karin Cedersjö finner frågan om att bekämpa fattigdomen och att verka för global rättvisa viktigast och brinner för detta så är det jättebra. Det behövs många engagerade människor i vår tid som vill ta debatten för kristen tro, när den dyker upp. Här har vi tillsammans en jätteviktig uppgift i ett samhälle som håller på att fullständigt kollapsa.

Fler artiklar från Debatt