13 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Enhet kan inte uppstå på bekostnad av sanningen

Den 5 maj hade

tidningen Dagen ett reportage ifrån den internationella pingströrelsens hundraårsfirandet av händelserna vid Azusa Street i Los Angeles, där många i början av 1900-talet fick uppleva den helige Ande.När vi läser namnen på talarlistan finns det all anledning att reagera. Hur kommer det sig att förkunnaren Kenneth Copeland – som tidigt lyftes fram av Livets Ord och trosrörelsen i Sverige – finns med i denna samling? Copeland, från USA, menar exempelvis att Guds syfte med skapandet av Adam var att göra en kopia av sig själv. Därför påstår Copeland att den troende är Gud eller att Gud har fortplantat sig i dig.Copeland håller vidare fast vid idén att Jesu blod inte bringade försoning och att andlig död innebär att Jesus fick Satans natur. Undervisningen tillhandahålls fortfarande genom hans egen organisation och då i material som bland annat vänder sig till den nykristne.

Vi menar att

pingströrelsen står inför ett vägval. Det finns i dag krafter som verkar för vad man kallar för ”enhet”, men att det ofta är en enhet mellan kristna som sker på bekostnad av sanningen och därför aldrig kan vara en enhet som har sitt upphov hos Gud.Man ska helst inte kritisera varandras läror, eftersom det då ses som oandligt och omoget. Konsekvensen av ett sådant synsätt blir emellertid att Copeland kan förkunna i stort sett vad som helst, utan att någon reagerar eller ens får reagera.Guds Ord visar på den kristna enheten genom att tala om att alla troende är en kropp och en ande, att vi har ett hopp och en Herre, att vi har en tro och en Gud. Men denna enhet är inte ett ideal som vi behöver sträva efter, utan den är redan här och nu en realitet.Enhet är därför något som vi förmanas att hålla fast vid och inte bryta oss ur och lämna. Enhetens fundament är Jesus och hans Ord. Men i en ”enhet” där sanningsfundamentet har övergivits talar man hellre i termer av ”respekt” och ”färdriktning” än om trohet och sanning. Ett sådant synsätt är förödande för alla sant troende kristna.

Pingstförsamlingarnas Teologiska

Seminarium (PTS) hade sin representant på konferensen i Los Angeles, vilket givetvis är glädjande. En viktig fråga infinner sig emellertid. PTS som handhar den pastorsutbildning vi har inom pingströrelsen måste väl, med tanke på närvaron av en del mycket tveksamma talare, fundera på hur man teologiskt ska ställa sig till exempelvis Copelands läror.Därför är vår fråga till PTS:s ledning och pingströrelsen i stort, anser man i dag att Kenneth Copelands förkunnelse är oproblematisk och rumsren?

Fler artiklar från Debatt