06 maj 2021

En tidning på kristen grundDebatt

Måste jag gå ur min församling?

I och med bildandet av pingstsamfundet uppstod en splittring mellan dem som vill tillhöra samfundet och de som vill fortsätta att tillhöra fria pingstförsamlingar.Min övertygelse är att det är fel med samfund. Jag älskar min församling, men det blir svårt för mig om min församling beslutar sig för att gå med i Pingstsamfundet.Varför kan inte jag som enskild medlem få bestämma själv om jag ska vara med i ett samfund eller inte? Jag har ju en gång valt att låta döpa mig och gå med i en pingstförsamling, en fri församling.

Fler artiklar från Debatt